Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Esajas Kirke

Østervold Sogn - Østervold Pastorat - Holmens Provsti - Københavns Stift - Københavns Kommune


Esajas Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Kirken er opført 1903-1912 på hjørnet af Malmøgade og Upsalagade ved Thorvald Jørgensen. Bygningen er opført i senromansk stil som korskirke i røde mursten med anvendelse af granitkvadre i underdelen og ved hjørner.
Over korsskæringen ses et centraltårn med pyramidespir, østgavlen har en lille tresidet apsisafslutning, mod vest afsluttes skibet med to tårne, der ligeledes har pyramidespir.

Indgangspartiet (KMJ)

Hovedindgangen i vest er ad en granitportal, der flankeres af to engle udført af Anders Bundgaard, over vestportalen ses et galleri af fem rundbuede åbninger adskilt af granitsøjler. Vinduerne er rundbuede, i korsarmenes gavle er de anbragt i tre-grupper.
Skibet er tredelt ved murede søjler med kalkstenskapitæler. Midterskibet og korsarmene har tøndehvælv, korsskæring og sideskibe har krydshvælv.


Alterpartiet med glasmosaikken (KMJ)

Alteret

Det oprindelige alterbord blev i 1965 frilagt og forsynet med guldmosaik. Bag alteret ses tre glasmalerier i den lille apsisudbygning, glasmalerierne er udført af Joakim Skovgaard i 1914.


Døbefonten (KMJ)

Døbefont

I koret står en døbefont udformet som engel med muslingeskal af H.P.Petersen-Dan.


Prædikestolen (KMJ)

Prædikestol

Prædikestolen har cedertræsfyldninger med relieffer skåret af Niels Hansen.


Siddepladser

Kirken har 700 siddepladser.


Orglet og kirkerummet set mod orglet (KMJ)

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1958 med 19 stemmer. I korsfløjene er der pulpiturer, over vestindgangen er orglet placeret på et pulpitur.


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 16.7.2012 --