D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Borbjerg Kirke

Borbjerg Sogn - Borbjerg Pastorat - Holstebro Provsti - Viborg Stift - Holstebro Kommune - Ringkjøbing Amt

Borbjerg Kirke

Adresse

Borbjerg Kirke
Bukdalvej 4
Borbjerg
7500 Holstebro

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken - i dens oprindelige romanske skikkelse - er bygget o. 1150 i granitkvadre.

Klokker med klokkespil

Klokkespillet - har 10 klokker og spiller morgen, middag og aften.
TV-anlægget - sender direkte transmission af gudstjenester og koncerter til ældreboligerne “Skrænten”.

Sideskibe og korsarme

Tilbygninger - i den senere middelalder opførtes de to sideskibe og blev indføjet mellem skibet og koret. Hele det østlige parti fik stjernehvælvinger, mens hovedskibet bevarede det gl. egetræsbjælkeloft, som blev dekoreret i 1912 af N. Termansen og restaureret i 1997.

Altertavlen

Altertavlen - er et smukt renæssance-snitværk fra beg. af 1600-tallet. Det danner rammen om et middelalderligt alterskab med alabastfigurer, importeret fra Nottingham i England o. 1425. De syv alabastfigurer forestiller træk fra legenden om Sct. Georg.

Antemensale

Antemensalet - forsiden af alterbordet - er af egetræ og kirkens ældste inventar fra 1200-tallet. I midten ses den tronende Kristus omgivet af de fire evangelisters symboler. - Et lignende eksempel findes ikke i nogen dansk kirke. Det, der kommer det nærmest, er de “Gyldne Altre” i henholdsvis Sahl og Stadil Kirker i Vestjylland.

Prædikestol

Prædikestolen har motiver med de fire evangelister er fra 1625. Man vil bemærke, at Lukas og Markus er anbragt i forkert rækkefølge.

Døbefont

Døbefonten er en romansk granitfont fra ca. 1200-tallet.

Dåbsfad

Kirkens dåbsfad er et sydtysk fad fra 1597.

Siddepladser

Kirken har ca 425 faste siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1981 med 12 stemmer.

Sarkofager

I tårnrummet findes en sandstenskiste over kammerjunker Gert Levetzau, Rydhave - død i 1831.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007