D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Naur Kirke

Naur Sogn - Naur-Sir Pastorat - Holstebro Provsti - Viborg Stift - Holstebro Kommune - Ringkjøbing Amt

Naur Kirke

Adresse

Naur Kirke
Naurvej 41 B
Naur
7500 Holstebro

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007