D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Idom Kirke

Idom Sogn - Idom-Råsted Pastorat - Holstebro Provsti - Viborg Stift - Holstebro Kommune - Ringkjøbing Amt

Idom Kirke

Adresse

Idom Kirke
Burvej 5 B
Idom
7500 Holstebro

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007