D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Naur Sogn

Naur-Sir Pastorat - Holstebro Provsti - Viborg Stift - Holstebro Kommune - Ringkjøbing Amt

Kirker i sognet

Naur Kirke Naur Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hjerm Herred - Ringkøbing Amt - Ribe Stift
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007