D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Kattrup-Tolstrup Pastorat

Horsens-Gedved Provsti - Århus Stift - Gedved Kommune - Vejle Amt

Sogne i pastoratet

Kattrup Sogn
Tolstrup Sogn

Præstegården

Skovvej 13 B, 8751 Gedved

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup Sogne.
Embedet omdannet med virkning fra 2. marts 1742 til residerende kapellani.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007