Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Simmerbølle Kirke

Simmerbølle Kirke - Simmerbølle Sogn - Rudkøbing-Simmerbølle Pastorat - Langeland Provsti - Fyens Stift - Rudkøbing Kommune - Fyns Amt


Sognepræster og kirkebogsførere

1966-1990 Ove C R Jonssen (-)
1990-1996 Mogens Lund (-)
1997- Anne-Pia Tønsberg-Jensen (1956-)


Sognepræster

Omfanget af tjenstlige forpligtelser i Rudkøbing Sogn er fastlagt ved regulativ og omfatter årligt: 12 ordinære gudstjenester i Rudkøbing Kirke, 6 gudstjenester på plejecentret "Danahus", forberedelse af et hold konfirmander, samt kirkelige handlinger efter anmodning fra beboere i Rudkøbing og Simmerbølle Sogne.
Embedet blev 1981 omdannet fra residerende kapellani.
1981- Knud Nielsen (1948-)


Residerende kapellani

Embedet blev oprettet 1977 og sammenlagt 1990. Den residerende kapellan var tillige sognepræst på Strynø.
1977-1981 Knud Nielsen (1948-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræstestilling.


Sognekapellaner

Sognekapellanen havde forpligtelse i både Rudkøbing og Skrøbelev.
Med virkning fra 2. marts 1742 blev embedet omdannet til residerende kapellani.


Præstegård og andre embedsboliger

Se Rudkøbing Præstegård


Kordegne

(1999) Birgitte Hansen (-)


Kirketjenere

(1999) navn ønskes ikke oplyst


Kirkesangere

(1999) Valle Hansen (-)


Organister

(1999) Morris Adley (-)


Gravere

(1999) Jesus Raluy Cestona (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 26.8.2013 --