D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Mariager Pastorat

Mariager-Nørhald Provsti - Århus Stift - Mariager Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Mariager Sogn

Historie

Mariager Sogn var fra 1681 til 1808 hovedsogn for Hem og Sem Sogne.

Præstegården

Fuglsangsgade 3, 9550 Mariager

Residerende kapellaner i Mariager

Til embedet hørte forpligtelse i Mariager Sogn.

Kateketer

Til embedet hørte forpligtelse i Mariager Sogn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007