D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Morsø Frimenighed

Morsø Provsti - Aalborg Stift

Kirker i menigheden

Ansgarkirken / Morsø Frimenighedskirke Ansgarkirken / Morsø Frimenighedskirke

Frimenighedspræster

Til embedet hører forpligtelse på frimenighedens eget alderdomshjem.
1926-1964 Sv Krøigaard (-)
1965-1973 Per Fisker (-)
1974-1988 Erik L Jørgensen (-)
1988- Erik Overgaard (1946-)

Præstegården

Præstbrovej 347, Øster Jølby, 7950 Erslev
Præstegården er opført i 1968, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på ca. 2.500 m².

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.

Indbyggere

1999 - svarer til sogn med 2.200 indbyggere.

Menighedsråd

1996-2000 - 9 valgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Esben Hansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007