Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Næsby Kirke

Næsby Sogn - Tyvelse-Sandby-Vrangstrup-Næsby Pastorat - Næstved Provsti - Roskilde Stift - Suså Kommune - Storstrøms Amt


Næsby Kirke (KMJ)

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

En romansk kirke af kampe- og frådsten. De ældste dele af kirken er fra omkring år 1100. Koret blev omkring år 1500 forlænget, så der blev plads til nu forsvundne herremandsbegravelser. Sakristiet (på kirkens nordside) og tårnet blev føjet til samtidig. Kapellet er fra det 17. århundrede. Næsten hele kirken blev ombygget i 1875-76 og blev gennemgribende istandsat 1979-84.


Gammel klokke (KMJ)

Klokkerne

I kirkens våbenhus under trappen til pulpituret (trappen op til orglet), står den gamle klokke. Den er fra 1489 og blev 1996 udskiftet p.g.a. en stor revne. Den nye klokke er støbt af firmaet Petit og Fritsen i Holland og hænger i et 100 år gammelt klokkeværk. På såvel den gamle som den nye lille klokke står indskriften: "Du ærens konge kom med fred".


Kirken indvendig

Selve kirkerummet har hvidkalkede vægge. Ingen kalkmalerier pryder hverken vægge eller hvælvinger. Bænkene dominerer skibet med den varme, rød-violette farve, dodenkop. Denne farve genfindes i kirkens fornemste udsmykning, krucifikset, der hænger højt over kor, døbefont og alterbord. I tidligere tider, var der herremandsbegravelser i kirken, hvortil der var nedgang fra koret.


Alterpartiet (KMJ)

Alterpartiet

Alterbordet, som ses i baggrunden er fra en flerårig renoveringsperiode (1979-84), hvor gulvet samtidig blev fornyet.


Alterstager

De to alterstager er fra sengotisk periode.


Præstestol

I hjørnet ved alteret står en flot præstestol.


Døbefont (KMJ)

Døbefont

Romansk døbefont, der er skabt af een stor granitsten i 1100-tallet, er firkløverformet. Den er af Slagelse-typen og er placeret midt foran alteret.


Dåbsfad

Dåbsfadet er fra 1611 og skænket af Niels Vind til Ullerup og Grundet.


Prædikestol (KMJ)

Prædikestol

Prædikestolens farver er afstemt med bænkenes.


Krusifiks (KMJ)

Krusifiks

Krucifikset er fra årene 1475-1500, fremstillet af den lübeckske mester Bernt Notkes skole. Efter at have været stillet til side i en årrække, blev det bragt til ære og værdighed under den store renovering 1979-84.
Et andet krucifiks, der er lavet af bly, er fra omkring 1700. Det har måske siddet på en kiste.
Kåren eller sablen har tilhørt Christian Frederich Bjelke. Mindepladen er over Henrik Bjelke (død 1683) og hustru Edele Ulfeld (død 1676). Disse tre ting hænger på korets østside. Deres kister står i det udvendige kapel sammen med deres søn, Christian Frederich Bjelkes kiste (død 1709). De blev begravet i kirkens tidligere gravkammer og kisterne flyttet til kapellet ved ombyg- ningen i 1875. Udover disse tre kister findes et epitafium over Sten Brahe (død 1620) og hustruer 1) Birgitte Rosenkrantz (død 1588) og 2) Christine Holck (død 1599). Sten Brahe byggede Næsbyholm og var lensmand på Ravnstrup.


Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser


Orgel (KMJ)

Orgel

Kirkens orgel er et Starup & Søn orgel fra 1968 med 5 stemmer.


Orgelpulpitur

Pulpituret er lavet samtidig med prædikestol og bænke. Såvel pulpitur som orgel er man nødt til at gå under for at komme ind i kirken.


Gravminder i kirken

I kirkens våbenhus' modsatte side er opsat en ligsten af kalksten over tidl. sognepræst i Næsby Jørgen Laursen Bentsen. Han var præst her i 49 år og heraf 13 år som provst. Han havde 3 hustruer. 1) Boel Nielsdatter, † 1630 28 år gl. 2) Sophie Hansdatter, † 1654, 45 år gl. og 3) Dorothe Pedersdatter, † 1685, 73 år gl. Med disse hustruer fik han henholdsvis 3, 19 og 7 børn. Han døde selv 1676. Ligstenen er sat af hans efterlevende børn.


Kirkegård

Se Næsby Kirkegård


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 10.7.2012 --