Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Glumsø Kirke

Glumsø Sogn - Glumsø-Bavelse Pastorat - Næstved Provsti - Roskilde Stift - Suså Kommune - Storstrøms Amt


Glumsø Kirke (KMJ)

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Glumsø Kirke ligger temmelig højt, og kirkegården har et brat fald mod syd og vest, mens der er fladt terræn mod nord og øst. Når man står på trappen ved indgangsdøren til våbenhuset, er der en storslået udsigt over Glumsø Sø.
Selve kirkebygningen består af et langhus med romansk midterparti og et gotisk vestparti. østpartiet er, ligesom tårn og våbenhus, blevet bygget i nyere tid. Koret blev bygget i 1859 og tårnet og våbenhuset i 1878.
Af den romanske kirke er der kun bevaret langmurene. De er over 5 m høje og består af regelmæsigt kvadderhugget granit.
Den oprindelige syddør er omdannet, og norddøren er sløjfet i forbindelse med etablering af et nyt vindue. Af de oprindelige detaljer kan man kun finde de to helt tilmurede vinduer umiddelbart øst for dørene. Man kan derfor ikke sige noget om, hvor lang den oprindelige kirke har været.
I 1400 tallet foretog man vestforlængelsen, og denne tilbygning er af munkesten i munkeskifte. Under gesimsen er der dog savskifte, og man kan se spor af et spidsbuet sydvindue vest for det nuværende. Dette vindue erstatter et bredere og fladbuet vindue mod syd.
Kirken er senest restaureret 1958.


Klokker

I tårnet hænger to klokker, den ene, en stor klokke, er fra senmiddelalderen. 1758 stod der på klokken "Anno domini 1461". Den anden klokke er støbt af Gamst i 1829.


Tårnur (KMJ)

Tårnuret

Tårnuret er med 48 timers værk. Det stammer fra Herlufsholm Kirke, hvor det blev opsat i 1779. I 1878 blev det overdraget til Glumsø Kirke, og på urskiven er der malet dette årstal.


Kirken indvendig

Kirkens indervægge står hvidkalkede.


Kalkmalerier

Kirken har ingen kalkmalerier.


Altertavlen

Glumsø Kirkes altertavle er skåret på Abel Schrøders Værksted i Næstved, og den er ikke fremstillet senere end 1645.
Billedskæreren Abel Schrøder den Yngre var i mere end 50 år mester i et af landets førende provinsværksteder. Han forstod, som en af de få, til stadighed at udvikle og forny sine træskærerarbejder. I mange sydsjællandske kirker kan man beundre hans bruskbarokke stil, men han fik også æren af store bestillinger til Holmens kirke i København. Ja, hans arbejder nåede enddag så langt som til Norge.
Altertavlens sidefelter er store og fremspringende, mens midterpartiet er fladt.
Ovenover fodstykket sidder der et relief, som forestiller fodvaskningen.
Fodstykket flankeres af to knælende engle, som med løftede arme og vinger støtter de svære profiler under storstykkets sidefelter. I disse står to kvindestatuer, troen og håbet. Bag dem er der arkader med fladsnit og over deres hoveder store, buklede muslingeskaller. Ovenover er der tre topstykker.
Midtfeltet fyldes af et nadverrelief, som øverst smykkes af en ornamentering med et kronet C4. Dette bliver støttet af en noget ubehjælpsomt forkortet engel, hvis arme griber efter to vingede figurer. Mellem topornamenterne står en lille figur af kærligheden.
Egetræet, der er renset, står med delvis forgyldning og moderne indskrifter. På tavlen har (1758) ved kongens navnetræk stået årstallet 1645 og forneden "Oxenstjerne og Banners våben". Det mener man er en misforståelse ved præsteindberetningen, således at der skulle have været henvist til Vordingborg-lensmanden Fr. Reedtz og fru Sofie Banner.


Alterbord og alterdug

Alterbordets forside er fra o. 1510-20 (sengotik) med maleri med Marias himmelkroning.


Alterstager

Alterstagerne er 26,5 cm. høje med mangedelte, rundende renaissanceprofiler og flad midtskive; flad og lille lyseskål. På foden graveret "Anno 1612" sammen med initialerne C.B.


Kalk og disk

Kalken, som er 25,5 cm. høj, er fra 1597 med fod og skaft i smuk renaissancearbejde. På alle cirkelrunde led findes støbte og ciselerede ornamenter. På fodens underside er graveret "Hans Mortensen y Skullerup Kirke Wergie til Glumsø kirke loid giøre denne kalk anno 1597 LXI Lod". På fodrandens overside er to ens mestermærker med bomærkeskjold, sikkert for en Næstvedguldsmed. Bægeret er fornyet.Prædikestol

Prædikestolen er fra 1650-54 og ligesom alteret i bruskbarok og fremstillet på Abel Schrøders Værksted. Restaureret i 1832 og 1929.


Døbefont

Døbefonten er romansk og udhugget af Út stykke granit. Noget under kummens øverste rand løber en lille tovstav, mens en anden meget tyk tovstav, findes øverst på den lave cylindriske fod. Der er intet afløb.


Dåbsfad

Det gamle dåbsfad var af tin stemplet med en kronet rose. På randen af det tikantede fad er der to håndtagsringe. Der er også et lille felt, hvor der er indgraveret følgende tekst med versalskrift "Anno 1622 den 20. Januarrius lodt Her Niells Hansen och Niels Ipsen Kyerckeverge ud i Glumse bekoste dette becken på Kierkens Bekostnung". Dette fad hænger nu på korets sydside.
Det nye dåbsfad er en kopi af det gamle.


Stolestader

Stolestaderne er fra nyere tid. På de to øverste stole fandtes (1758) gamle billedhuggerarbejder, på den ene en leopard fra 1547 og et Bjelke-våben fra 1549.


Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.


Krusifikser

Sengotisk krucifiks (54 cm højt) på nordvæggen. Jesus med grenflettet tornekrone, lukkede øjne og krampagtigt strakte ben.


Orgel

Kirkens orgel er et Carsten Lund orgel fra 1979 med 12 stemmer.


Gravminder i kirken

På korets nordvæg hænger tre mindetavler. Til venstre er det en grå kalkstenstavle (fra 1758) til minde over sognedegnen Andreas Michelsen og hustru Birgita Jensdatter Berg, der blev begravet i våbenhuset. Tavlen er opsat af deres søn, forpagter på Giørslev og Søeholm på Stevns, Jens Andreasen og hustru. I midten er det en trætavle med hvide versaler over sognepræst i Glumsø i 53 år og provst i Tybjerg Herred i 35 år Peder Grove Beyer (født 30.11.1707 i Thy og død i København 11.2.1790), hans tre hustruer og 14 børn. I sine tre ægteskaber fik Peder Beyer i alt 21 børn. De sidste 7 børn overlevede ham, og de er ikke begravet her. Til højre er det en mindetavle i norsk marmor over provst og sognepræst Christopher Waldemar Sebbelow (født 18.5.1751 og † 13.11.1797). Han var gift med Anne Kirstine Bay. De fik en datter.


Ligsten

I korets gulv på sydsiden ligger en ølandske sten over skytte på Bavelse Iochum Stabelfeldt, der døde 11.11.1695 her i Glumsø. Han var i 15 år gift med Cidzel Christensdatter (4 sønner og 3 døtre). Stenen har tidligere ligget i kirkens midtergang. I toppen kan parret ses knælende og med det Stabelfeldtske våben i midten.


Kirkegården

Se Glumsø Kirkegård


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 10.7.2012 --