Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale i alfabetisk orden

Nedenfor er en alfabetisk oversigt de biskopper, provster, præster, kirketjenere, kirkesangere, organister, gravere, menighedsrådsformænd m.fl., der har arbejdet i det kirkelige regi og hvis navn er på en eller flere af stifts-, provsti- sogne- eller kirkepersonale-side.

Den nedenstående liste er kun i sin spæde begyndelse, men princippet i listen er klar.

Nedenfor er stillingsbetegnelserne forkortet på flg. måde:
1. kirketjener = 1ktj -- 1. residerende kapellan = 1rk -- 2. kirketjener = 2ktj -- 2. residerende kapellan = 2rk -- 3. kirketjener = 3ktj -- biskop = bi -- graver = gr -- hjælpepræst = hjp -- kaldskapellan = kk -- kantor = kan -- kirketjener = ktj -- kordegn = kd -- kordegn for slotspræst = kdsp -- menighedsrådsformand = mf -- natkirkepræst = nkp -- organist = or -- organistassistent = oras -- organist for slotspræst = orsp -- provst = pro -- residerende kapellan = rk -- sognepræst = sp -- sognepræst og kirkebogsfører = kbf -- sognemedhjælper = smh
Personerne forsøges opstillet i alfabetisk orden - er personens navn understreget, er der link til side med yderligere persondata - (klik her på et bogstav)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


A

Albinus, E (-) - 1981-1993 sp Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Andersen, Inge (-) - (1999) smh Abildgård Kirke
Andersen, P C (-) - 1934-1935 kbf Kimmerslev Kirke
Andersen, V (1875-) - 1922-1945 kd Vor Frue Kirke, København
Andkjær, P (1877-) - 1911- kd Trinitatis Kirke, København
Augustinus, Erik (-) - (1975 og 1981) 1ktj Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenB

Balle, Niels (-) - (1999) ktj Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Bang, G (1899-) - 1932-1946 gr Vor Frue Kirke, København
Bang-Rasmussen, H C (-) - 1964-1970 kk Vor Frue Kirke, København
Bay, Gertrud (1931-) - 1981- sp Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Berg, K A (1924-) - 1952-1956 kk Vor Frue Kirke, København
Berg, Signe Malene (-) - nkp Vor Frue Kirke, København
Bjerremose, Rich (-) - (1985) kd Trinitatis Kirke, København
Bliddal, A M N (1904-) - 1938-1942 2rk Vor Frue Kirke, København - 1942-1945 1rk Vor Frue Kirke, København
Boas, Sophus (-) - 1987-1997 kbf Ensted Kirke, Åbenrå
Bondesen, Johs (-) - 1967-1987 kbf Ensted Kirke, Åbenrå
Bondo, P B J (-) - 1892-1901 2rk Vor Frue Kirke, København
Brodersen, Paul C (1892-) - 1934-1963 kbf Vor Frue Kirke, København
Bruun, Jens Worm (1940-) - 1980- kbf Løjt Kirke, Åbenrå
Bugge, Arne (1930-) - 1956-1963 kk Vor Frue Kirke, København - 1963-1977 2rk Vor Frue Kirke, København - 1977-1979 1rk Vor Frue Kirke, København - 1979-1998 kbf Vor Frue Kirke, København
Bønnerup, Inge (-) - (1985, 1989, 2000) or Trinitatis Kirke, København


Retur til toppenC


Retur til toppenD

Dahn, Helge (-) - 1935-1974 kbf Kimmerslev Kirke
Dinesen, Palle (1933-) - 1965-1977 kk Trinitatis Kirke, København + 1977-1998 kbf Trinitatis Kirke, København

Retur til toppenE

Engel, J T (1875-) - 1918-1924 1rk Vor Frue Kirke, København
Eriksen, Marianne (-) - (1999) ktj Høje Kolstrup Kirke, Åbenrå
Esbjørn, Erik (-) - 1961-1980 kbf Kippinge Kirke
Essendrop, Lone Sarus (-) - (1999) or Sct. Jørgens Kirke, Åbenrå
Estrup, Niels Erik (-) - 1974-1981 rk Abildgård Kirke + 1981-1983 sp Abildgård Kirke

Retur til toppenF

Fenger, Jørgen E (-) - 1952-1966 kbf Ensted Kirke, Åbenrå
Finne, Finn (-) - 1970-1981 kk Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Finsen, Th (1898-) - 1945- kd Vor Frue Kirke, København
Friis, K K (-) - 1979-1979 kbf Løjt Kirke, Åbenrå
Fuglsang-Damgaard, Hans (1890-) - 1933-1934 kbf Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenG

Gad, P C S (-) - 1895-1907 rk Trinitatis Kirke, København
Gade, P C N Ø (1887-) - 1921-1924 kk Vor Frue Kirke, København
Gadegaard, Anders Borre (1952-) - 1998- kbf Vor Frue Kirke, København
Godske-Nielsen, H V (-) - (1923) orsp Vor Frue Kirke, København
Gylling, E Margrethe (1960-) - 1996- hjp Trinitatis Kirke, København

Retur til toppenH

Hansen, C (1863-) - 1908-1934 gr Vor Frue Kirke, København
Hansen, H P E (1861-) - 1896- kan Vor Frue Kirke, København
Hansen, Jacob (-) - 1936-1959 kbf Løjt Kirke, Åbenrå
Hansen, N C Bork (-) - 1966-1969 kk Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Hansen, Paul Verner (1909-) - 1942-1963 2rk Vor Frue Kirke, København - 1963-1979 kbf Vor Frue Kirke, København
Hansen, Poul M (-) - 1986-1993 kbf Kippinge Kirke
Hansen, Stefan Torbjørn Lamhauge (1964-) - 1999- sp Trinitatis Kirke, København
Helsted, G (-) - -1924 or Vor Frue Kirke, København
Henrichsen, E (1883-) - 1917- or Trinitatis Kirke, København
Henriksen, Christian Henrik Marius (1872-) - 1909-1925 2rk Vor Frue Kirke, København - 1925-1942 1rk Vor Frue Kirke, København
Heym, Eva Birgitta (1964-) - 1993- kbf Kippinge Kirke

Hjerrild, Ane (-) - 1989-1990 kk Vor Frue Kirke, København - 1990-1999 sp Vor Frue Kirke, København
Hoffmann-Madsen, C T (-) - 1944-1969 kbf Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Hoffmeyer, H (-) - 1901-1909 2rk Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenI

Ibskov, A (1899-) - 1934-1946 gr Vor Frue Kirke, København - 1946- gr Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenJ

Jacobsen, Morten (-) - (1985, 1989, 2000) ktj Trinitatis Kirke, København
Jensen, L F (-) - 1878-1895 rk Trinitatis Kirke, København
Jensen, Ole Plauborg (-) - (1999) or Løjt Kirke, Åbenrå
Jeppesen, A E B (-) - 1945-1949 kk Vor Frue Kirke, København
Jerg, Eva Thorgaard (1968-) - 1997- kbf Ensted Kirke, Åbenrå
Jespersen, Poul (-) - (1985) 1ktj Vor Frue Kirke, København
Jessen, Bent Høeg (1951-) - 1980-1987 2rk Vor Frue Kirke, København
Juhl, Aage Uldall (-) - (1999) kd Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Juhl, Anne Marie (-) - (1999) ktj Sct. Jørgens Kirke, Åbenrå
Juhler, Edw N J (-) - 1921-1944 kbf Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Jørgensen, Jørgen Peder (1960-) kbf Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå

Retur til toppenK

Kamp, S C H (-) - 1956-1976 kbf Trinitatis Kirke, København
Kierkegaard, J (1920-) - 1946- gr Vor Frue Kirke, København - 1966- 1ktj Vor Frue Kirke, København
Klinkbye, S H K (1883-) - 1921- gr Trinitatis Kirke, København
Kofoed, M (-) - 1948-1969 rk Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Kuhl, Th (-) - 1960-1979 kbf Løjt Kirke, Åbenrå
Kvist, Jens (1950-) - 1994- sp Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Kühle, Johannes Steffen von der Aa (-) - 1990- kbf Abildgård Kirke

Retur til toppenL

Langhoff, Johs Fr (1920-) - 1971-1979 kk Vor Frue Kirke, København + 1949-1952 kk Vor Frue Kirke, København + 1979-1981 1rk Vor Frue Kirke, København + 1981-1988 sp Vor Frue Kirke, København
Larsen, Otto (-) - (1975 og 1981) kd Vor Frue Kirke, København
Laumann, Birgitte (-) - 1995-1996 sp Abildgård Kirke
Lauritzen, R M (-) - 1923-1934 kbf Kimmerslev Kirke
Lidell, Elisabeth (1950-) - 1980-1989 kk Vor Frue Kirke, København
Lissner, Lis (-) - (2000) 3ktj Vor Frue Kirke, København
Lottrup, Søren (-) - (1999) kd Abildgård Kirke
Ludvigsen, C (-) - 1923-1948 rk Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Lykkesfeldt, K Plum (1922-) - 1965-1988 rk Trinitatis Kirke, København

Retur til toppenM

Madsen, Harald P (1901-) - 1955-1967 1rk Vor Frue Kirke, København
Madsen, Jens Martin (1877-1970) - 1923- mf Kirke Stillinge
Mahler, Lisbeth (-) - (1975 og 1989) 2ktj Vor Frue Kirke, København
Malmstrøm, A (1888-) - 1925-1936 2rk Vor Frue Kirke, København
Metz, Flemming (-) - (1985, 1989 og 2000) kd Vor Frue Kirke, København
Møller, Max (-) - 1970-1990 kbf Abildgård Kirke
Mølskov, Mogens (-) - (1999) or Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå

Retur til toppenN

Nielsen, Arne (-) - (1999) ktj Abildgård Kirke
Nielsen, Henrik Raakjær (-) - 1996- sp Abildgård Kirke
Nielsen, Niels Henrik (-) - (1967) oras Vor Frue Kirke, København + (1975-2000) or Vor Frue Kirke, København
Nielsen, V M P J (-) - 1907-1918 rk Trinitatis Kirke, København
Nissen, Bo (-) - (1999) ktj og gr Ensted Kirke, Åbenrå
Nissen, Leif (-) - (1999) ktj Løjt Kirke, Åbenrå
Nygaard, Maibritt (-) - 1984-1994 sp Abildgård Kirke

Retur til toppenO

Olesen, Karl Frederik (1913-2000) - 1940-1940 hjp Reerslev og Vindinge + 1940-1971 kbf Kirke Stillinge Kirke + 1971-1983 kbf Halskov Kirke, Korsør
Ottosen, E (1899-) - 1927-1946 gr Vor Frue Kirke, København - 1946- gr Vor Frue Kirke, København
Oussoren, Olav S (-) - (1999) or Høje Kolstrup Kirke, Åbenrå

Retur til toppenP

Paulli, J P M (-) - 1876-1892 2rk Vor Frue Kirke, København - 1892-1915 kbf Vor Frue Kirke, København
Pedersen, C P (-) - 1936-1956 kbf Trinitatis Kirke, København
Pedersen, Aase Rønkilde (-) - (2004) kd Vor Frue Kirke, København
Petersen, K (-) - 1937-1938 2rk Vor Frue Kirke, København
Poulsen, B (-) - 1966- 2ktj Vor Frue Kirke, København
Prior, D C (-) - 1876-1917 1rk Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenQ


Retur til toppenR

Rafn, H J (1875-) - 1924-1945 kk Vor Frue Kirke, København
Rafn, Lena (1946-) - 1974- kbf Kimmerslev Kirke
Rasmussen, Jørgen Aksel (-) - (2000) kd Trinitatis Kirke, København
Rasmussen, S (1874-) - 1920-1932 gr Vor Frue Kirke, København
Rasmussen, Søren (-) - (1999) or Abildgård Kirke
Reeh, C C F O (1874-) - 1918-1939 rk Trinitatis Kirke, København
Ross, C D (-) - (1923) kdsp Vor Frue Kirke, København
Rothe, P C (-) - 1865-1992 kbf Vor Frue Kirke, København
Raasted, N O (1888-) - 1924-1959 or Vor Frue Kirke, København - 1931- kan Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenS

Salomonsen, Børge (-) - 1980-1986 kbf Kippinge Kirke
Sandholt, Metha Kirsten (1951-) - 1989-1998 sp Trinitatis Kirke, København + 1998- Trinitatis Kirke, København
Sloth, Bent Mygind (1989 og 2000) 1ktj Vor Frue Kirke, København
Stange, Jesper (1952-) - 1999- sp Vor Frue Kirke, København
Stemark, Børge (-) - -1973 rk Abildgård Kirke
Stidsen, Erik J (-) - 1970-1981 rk Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå - 1981-1990 kbf Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Strenge, Arne Nyrop (-) - (1999) or Ensted Kirke, Åbenrå

Retur til toppenT


Retur til toppenU

Ussing, Henry B (1855-) - 1915-1933 kbf Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenV

Visby, Signe (-) - (1999) ktj Sct. Nicolai Kirke, Åbenrå
Værge, Johannes (1946-) - 1978-1981 kk Trinitatis Kirke, København + 1981-1988 sp Trinitatis Kirke, København + 1988-1989 sp Vor Frue Kirke, København + (2004) sp Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenW

Wøldike, Mogens (1897-) - 1959- or Vor Frue Kirke, København

Retur til toppenX


Retur til toppenY


Retur til toppenZ

Zwicky, G C (-) - 1939-1965 rk Trinitatis Kirke, København

Retur til toppenÆ


Retur til toppenØ


Retur til toppenÅ

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --