Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Lokalhistoriske bøger til salg

I en periode fra 1998 til 2003 har jeg skrevet 4 lokalhistoriske bøger. Det er:

Tyvelse pastorat: Denne lokalhistorie beskriver i korte træk 4 sogne. Der er noget om skoleforhold, herregårde, den lokale brugs og præstegårde, kirkerne og præsterækkerne. Bogen blev til i 1998, fordi den daværende sognepræst fyldte rundt og han fik den i gave. Teksten og billederne i bogen er skaffet, tastet og layoutet på en god månedstid og var blevet trykt, såfremt der ikke havde været grafisk strejke, så den strandede "i trykken", men han fik en kladde. Pris: 125 kr. + porto.

Livet ved banen Livet ved Banen: Det er også en type lokalhistorie, den beskriver i korte træk hele den jernbanestrækning, der i første omgang var strækningen mellem Ringsted og Næstved, som i sydlig retning blev udbygget til Karrebæksminde og fra Ringsted blev den ført nordpå op til Frederikssund og faktisk blev den derefter videreført til Hillerød, men inden den sidste strækning var færdig, var vejnettet blevet udbygget så meget, at den sidste strækning blev nedlagt før den blev indviet. Bogen udkom i 1999 på den dag, da IC3-tog blev taget i brug på Glumsø Station og togets navn "Claus Deleuran" blev afsløret. Illustrationen for bogens forside er en tegning lavet af Claus Deleuran, der er en vidt berømmet tegner. Pris: 150 kr. + porto.

Kirke og Sogn: Denne bog er i sit væsentlige blot erindringer fra min barndom i mit fødesogn, om de bygninger og mennesker, som jeg husker fra dengang. Der er dog flere ældre beskrivelser, men ikke mere gamle ting end at mange i sognet endnu husker det, der er beskrevet. Som fuldstændig titel har bogen Erindringer om Kirke og Sogn gennem 4 generationer. Bogen udkom 27. november 2002. Pris: 250 kr. + porto.

På min vej gennem Bavelse Sogn: Denne bog er blevet til som en blanding af eksisterende litteratur om sognet, dets beboere og bygninger. Nu var det så heldigt, kan man sige, at det er et meget langstrakt sogn med 1 vej, der løber gennem hele sognet og på den ene side er der to stikveje og på den anden 3 stikveje. Den er derfor blevet til, som en køretur gennem sognet, hvor de ejendomme beskrives, som hele tiden har været på min højre side. Bogen udkom i 2003. Pris: 150 kr. + moms.

Bøgerne kan bestilles på nedenstående email.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --