Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Københavns Stift

Kirkeministeriet


Provstier i stiftet

Vor Frue Provsti
Holmens Provsti
Østerbro Provsti
Nørrebro Provsti
Bispebjerg-Brønshøj Provsti
Valby-Vanløse Provsti
Amagerbro Provsti
Amagerland Provsti
Vesterbro Provsti
Frederiksberg Provsti
Bornholms Vestre Provsti
Bornholms Østre Provsti
Danske kirker i Udlandet
Værnsprovstetjenesten
Grønlands Stift
Færøerne Stift

Se struktur for provstier, pastorater, sogne og kirker hér


Biskopper

1834-1854 Jakob Peter Mynster (-)
1854-1884 ?? (-)
1884-1895 B J Fog (-)
1895-1909 T Skat Rørdam (-)
1909-1911 P Madsen (-)
1911-1934 Harald Ostenfeld (1864-1934)
1934-1960 Hans Fuglsang-Damgaard (1890-)
1960-1975 Willy Westergaard Madsen (1907-)
1975-1992 Ole Sven Bertelsen (1925-)
1992- Erik Norman Svendsen (-)


Københavns Bispegård

Nørregade 11, 1165 København K
Bispegården er det gamle rådhus, der er restaureret 1896 og 1935.


Vicebiskopper for Grønland

(tidl. landsprovst, vicebiskop fra 1980).
1958-1961 H J Balle (-)
1961-1968 S E Rasmussen (-)
1968-1973 K Lauritsen (-)
1973-1984 Jens Christian Chemnitz (-)
1984- Kristian Mørch (-)


Vicebiskopper for Færøerne

(tidl. landsprovst, vicebiskop fra 1963).
-1917 A C Evensen (-)
1918-1944 J Dahl (-)
1944-1946 Ingen (-)
1946-1973 J Joensen (-)
1973- Ejvind Vilhelm (-)


Indbyggere i hele stiftet

1922 blev Roskilde Stift udskilt af Sjællands Stift og resten af Sjællands Stift blev omdøbt til Københavns Stift
1943 - 1.203.201
1947 - 1.268.219
1951 - 1.268.219
1959 - 1.480.887
1963 - 751.899 (Helsingør Stift udskilt 1960). Færøerne ikke medtalt i denne beregning.
1967 - 735.000 (Færøerne og Grønland ikke medregnet)
2003 - 600.326


Stiftøvrigheden

Københavns Stiftøvrighed, Nørregade 11 st, 1165 København K
(1923) Stiftøvrigheden består for hvert stifts vedkommende af Stiftamtmanden og biskoppen.


Stiftamtmænd

1916- C E A Ammentorp (1862-)
1965- B H Rossel (1910-)
(1989) H Chr H Strøm (-)
(2000) Bente Flindt Sørensen (-)


Amanuensis

1931- H Borch (-)
(1975) J Bengtsson (-)
(1975) J K Albrechtsen (-)
(1985) Steen Danielsen (-)
(2000) Jørgen Christiansen (-)


Stiftskontorchefer

(2000) Jørgen Christiansen (-)


Stiftsfuldmægtige

(1975) P Felbo (-)
(1975 og 1985) Steen Danielsen (-)
(1985) Laila Carstensen (-)
(1989) Anne Margrethe Andersen (-)
(2000) Pauline Ghisalberti (-)


Stiftskasserere

(Lov af 30.6.1922 §19, jfr. kgl. Anordning 24.6.1914)
1910- (1923) K Bülow (1883-)
(1963) P L Rasmussen (-)
1965- Jens Andersen (-)
(1981) Preben Lauridsen (-)
(1985) Preben Lauridsen (-)
(1989 og 2000) Frank Menzel (-)


Overassistenter

(2001) Anne-Marie Hansen (-)
(2001) Sysette Rosengreen (-)
(2001) Bende Kragh (-)
(2001) Susanne Vilhelmsen (-)


Kontorfuldmægtige

(2001) Joan Brodersen Rudnick (-)
(2001) Tina Thorsted (-)


Kontorfuldmægtige og bogholdere

(2001) Birte Amsinck (-)


Assistenter

(2001) Inge Wulff-Christensen (-)
(2001) Sanne Møller (-)
(2001) Lars Jørgensen (-)


Portner

(2001) Ole Hilden (-)


Stiftsøkonomiudvalgets medlemmer

(2001) Karsten Fledelius (-)
(2001) Kjeld Søndergaard (-)
(2001) Knud Cardél (-)
(2001) Cai Svendsen (-)
(2001) Mogens Nissen (-)
(2001) Erik Rønnow Larsen (-)
(2001) Eske Holm (-)
(2001) Jens Otto Dam-Larsen (-)
(2001) Verner Andersen (-)
(2001) Marie Burlund (-)
(2001) Henrik Lund Lindbo (-)
(2001) Tom Allan Hansen (-)


Kgl. konfessionarius

(1923 og 1927) H M Fenger (-)
1930-1934 H G Hornbeck (-)
1934-1963 M N Neiiendam (-)
1963-1975 Erik Jensen (-)
1975- Christian Thodberg (-)


Stiftskonsulenter (kgl bygningsinspektører)

Område Frederiksberg Kommune (Frederiksberg Provsti) samt Københavns Kommune bortset fra de til arkitekt Johan Fogh henlagte kirker, jvf. nedenfor.
(2002) David Bretton-Meyer (-)

Område Bornholms Amt, Dragør og Tårnby Kommuner, der udgør en del af Amagerland Provsti og i Københavns Kommune den resterende del af Amagerland Provsti Amagerbro Provsti, undtagen Christians og Vor Frelser Kirke, samt følgende kirker Brønshøj Kirke, Vanløse Kirke, Hyltebjerg Kirke, Utterslev Kirke, Grøndals Kirke, Adventskirken, Ansgarkirken, Bellahøj Kirke, Husum Kirke og Husumvold Kirke.
(2002) Johan Fogh (-)

Område Christians Kirke og Vor Frelser Kirke.
(2002) Jens Fredslund (-)


Bygningskonsulenter

Område Præstegårde i København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Kommuner
(2002) Christian Gerlach (-)

Område Præstegårde i Bornholms Amt.
(2002) Jørn Appel (-)


Præstegårdskonsulenter

(Lov af 30.6.1922 §20; kgl. Anordning af 13. Juni 1914)
Område Præstegårde i Bornholms Amt.
(1923) P Falk-Jensen (-)
(2002) Harald Kjøller (-)


Formænd for kommissioner til afløsning af Kirketiendeejeres vedligeholdelsespligt

(Lov om Tiendes Afløsning af 15. Maj 1903 §23, jfr. §25)
(1923) E L Oksen (-)


Kirkegårdskonsulenter

(2002) Torben Michelsen (-)


Orgelkonsulenter

(2002) H Hildebrandt Nielsen (-)


Klokkekonsulenter

(2002) Erik Kure (-)


Bygningskonsulenter

(1923) R Rasmussen (-)
(1923) Søgaard-Petersen (-)
(1923) M Pedersen (-)
(1923) O Bidstrup (-)
(2002) Christian Gerlach (-)
(2002) Jørn Appel (-)


Varmekonsulenter

(2002) Vagn Korsgaard (-)


Konsulenter vedr. teleslyngeanlæg

(2002) Peter Hansen (-)


Slotspræster

1896- C J Linnemann (1860-)


Den særligt sagkyndige i sager vedr. vurdering af præsteboliger

(2001) Gorm Fogh-Nielsen (-)


Københavns Stiftsfonds bestyrelsesformænd

(2001) Erik Norman Svendsen (-)


Københavns Stiftsfonds bestyrelsesmedlemmer

(2001) Bente Flindt Sørensen (-)
(2001) Karsten Woll (-)
(2001) Lisbet Müller (-)
(2001) Karsten Fledelius (-)
(2001) Ellinor Grøndahl Mortensen (-)
(2001) Lene Aakerlund Andersen (-)
(2001) Inge Nørballe (-)
(2001) Leif Christensen (-)


Stiftsudvalget for det mellemkirkelige arbejde i Københavns Stift

(2001) Ellinor Grøndahl Mortensen (-)
(2001) Christian Borello Carlsen (-)
(2001) Ruth Hartmann van Gilse (-)
(2001) Ove Boesen (-)
(2001) Karsten Fledelius (-)
(2001) Anders Gadegaard (-)
(2001) Erik Norman Svendsen (-)


Stiftsudvalget for flygtninge

(2001) Erik Norman Svendsen (-)
(2001) Lissi Rasmussen (-)
(2001) Erik Adrian (-)
(2001) Margrete Auken (-)
(2001) Keld Bredvig (-)
(2001) Peter Buch (-)
(2001) Karsten Fledelius (-)
(2001) Anders Gadegaard (-)
(2001) Aase Harmsen (-)
(2001) Arne G Kappelgaard (-)
(2001) Annelise Hofmann Mehlsen (-)
(2001) Knud Munch (-)
(2001) Birthe Munck-Fairwood (-)
(2001) Henning Palludan (-)
(2001) Michael Riis (-)
(2001) Oddrun Aasebo Rønne (-)
(2001) Laue Traberg Smidt (-)
(2001) Per Ramsdal (-)
(2001) Harald Nielsen (-)


Stiftsudvalget for nye religiøse strømninger

(2001) Niels Underbjerg (-)
(2001) Steffen Johannessen (-)
(2001) Ellen Margrethe Gylling (-)
(2001) Ole Skjerbæk Madsen (-)
(2001) Palle Thordal (-)
(2001) Agnethe Zimino (-)


Københavns Stiftscentral for undervisning

(2001) Helene Dam (-)
(2001) Finn Vejlgaard Pedersen (-)
(2001) Nete Holm Andersen (-)
(2001) Pia Nordin Christensen (-)
(2001) Per Melhof (-)
(2001) Mikkel Wold (-)
(2001) Anne-Birgitte Zoega (-)


Stiftsudvalget for Mission i Københavns Stift

(2001) Jonna Dalsgaard (-)
(2001) Finn Allan Ellerbek (-)
(2001) Allan Bäck (-)
(2001) Poul Bo Sørensen (-)
(2001) Ellinor Grøndahl Mortensen (-)
(2001) Niels Henrik Lyngbye (-)
(2001) Palle Thordal (-)
(2001) Peter Buch (-)
(2001) Gunnar Bach Pedersen (-)
(2001) Anders Peters-Lehm (-)


Stiftsudvalget for Det Danske Bibelselskab

(2001) Henning Palludan (-)
(2001) Eva Marseille (-)
(2001) Karsten Kynde (-)
(2001) Knud Henning Hansen (-)
(2001) Leif G Christensen (-)


Stiftsudvalget for Diakoni i Københavns Stift

(2001) Ulla Britt Sørensen (-)
(2001) Asser Skude (-)
(2001) Bjarne Lenau Henriksen (-)
(2001) Maja Holst (-)
(2001) Lise Lotte Kjær (-)
(2001) Hanne Storebjerg (-)
(2001) Knud Vad (-)
(2001) Ulrich Vogel (-)
(2001) Merete Lynge-Nyboe (-)
(2001) Ingrid Fly Jensen (-)
(2001) Inger-Marie Garde (-)
(2001) Hans Peder Cappelørn (-)


Folkekirkens Internetudvalg medlemmer fra Københavns Stift

(2001) Sten Wenzel-Petersen (-)
(2001) Erik Balslev-Clausen (-)
(2001) H H Børthy (-)
(2001) Laue Traberg Smith (-)
(2001) Gunnar Bach Pedersen (-)

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --