D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Dronningborg-Gimming Pastorat

Randers-Hadsten Provsti - Århus Stift - Randers Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Dronningborg Sogn
Gimsing Sogn

Præstegården

Engholmsvej 6, Dronningborg, 8900 Randers

Compastores til Gimming

Embedet varetoges fra 11. august 1722 af den nederste kapellan ved Skt Mortens Kirke, Randers. Fra 2. marts 1742 af den anden residerende kapellan samme sted.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007