Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Fjenneslev Sogn

Slaglille-Bjernede-Alsted-Fjenneslev Pastorat - Ringsted-Sorø Provsti - Roskilde Stift - Sorø Kommune - Vestsjællands Amt


Kirker i sognet

Fjenneslev Kirke Fjenneslev Kirke


Tidligere tilhørsforhold

Alsted Herred - Sorø Amt - Sjællands Stift


Hvideslægten

I Fjenneslevlille levede Skjalm Hvide, Sjællands største høvding. Han blev stamfader til Danmarks ypperste æt. Hans svigersøn Peder Thorstensøn slog sig ned på den gamle bygdeborg mellem søerne, og stedet fik navn efter ham. Og Skjalms sønner, navnlig Ebbe og Asser Rig, ligesom sønnesønnerne Esbern Snare, Absalon og Sune Ebbesøn, knyttede for evigt deres navne til denne hjemstavn, som de elskede. Asser Rig og hans berømte sønner sad på Fjenneslev og det nærliggende Frøsmose, Ebbe Skjalmsøn og Sune Ebbesøn i Bjernede, en af Sunesønnerne i Alsted. Om dem og deres forfædre fortaltes mangen berømmelig dåd, og ryet holdtes oppe fra slægt til slægt.
Intet sted i landet var den historiske overlevering så stærk, så levende og så elsket; af denne kilde øste Saxo, da han skrev sin Danesaga. Store og skæbnesvangre optrin i selve egnen gav minderne øget rigdom.
I Fjenneslev oplærtes Knud Lavards lille søn Valdemar sammen med Esbern og Absalon. Dèr lagdes grund til Danmarks strålende fremtid. Men længe hvilede de mørke uvejrsskyer over landet. Tronkampe ødte folkets kraft, og splittelsens ånd hidkaldte de ydre fjender. Venderne gjorde farvandene utrygge, de øvede endog strandhug trindt omkring, røvede fæ og guld og bortførte de usalige mennesker som trælle. Rædselsslagne tyede bønderne ind i landet og skjulte sig i skovene. Eller de søgte ly indenfor Trælleborg's jordvold, i vinklen mellem Tudeå og Halleby Å. Men øens sydrand lå øde og forladt.
Endnu den sidste og afgørende tronkamps gru nåede hen til Ringsted-egnen. Undsluppet som ved et under fra blodgildet i Roskilde rider Absalon i nattens mulm til fædrenegården. Hans stolte moder, fru Inge, er så grebet ved den onde tidende, han bringer, at hun glemmer at glæde sig over sønnens frelse. Da lyder der atter hovslag i gården. I Roskilde har Valdemar våbenløs brudt sig vej gennem morderskaren, også han iler til barndomshjemmet. Hans hoser er gennemvædede af blodet fra et svære sår; men han er frelst, og nu kan han kaste sig i fostbroderens og fostermoderens arme. Dog er der ingen tid til at dvæle. Fra Frøsmose kommer Esbern Snare til, og dagen efter hjælper han flygtningen fra krat til krat, stadig skuffende forfølgerne med sin lille rytterflok, indtil kysten er nået og Valdemar i et Herrens vejr kan undfly i båd til Jylland. Det var i august 1157.
Valdemar kom tilbage til Sjælland som sejrherre i den store jydske kamp, og nu fik han Absalon valgt til biskop i Roskilde. Straks begyndte Absalon sin store historiske gerning indadtil og udadtil. Han drog om fra Tingsted til Tingsted, jævnede al den trætte, som broderkrigen havde avlet, og jog splittelsens ånd af landet. Da fik han nys om at Venderne havde kastet anker ved Storebælts kyst og gjorde hærgetog på øen. Med sine hærmænd fo'r han hurtig imod dem og slog deres horde ved det højtliggende Boeslunde (12. april 1158); mange Vender faldt, andre skjulte sig under flugten til skibene i Apager Skov. Således indviede han sin bispe- og krigsgerning med den skønneste sejr, siger Saxo.


Indbyggere

1999 - 1.005


Fjenneslev Kirke - Sognehus

Graverbolig

Langtoftevej 2 A, 4173 Fjenneslev
Den tidligere graverbolig er omdannet til menighedshus med diverse faciliteter for graver og gravermedhjælpere.


Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer
2000-2004 - 6 aftalevalgte medlemmer
2004-2006 - 7 aftalevalgte medlemmer
2006-2008 - 6 aftalevalgte medlemmer
2008-2008 - 4 aftalevalgte medlemmer


Menighedsrådsformænd

1996-2000 Anders Olsen (-)
2000-2002 Karen Olsen (-)
2002-2002 Bjarne Thomsen (-)
2002-2004 Judith Højegård Olsen (-)
2004-2008 Sonja Anette Grangaard (-)


Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 9.7.2012 --