D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hørby Kirke

Hørby Sogn - Hørby Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Hørby Kirke

Adresse

Hørby Kirke
Nyholmsvej 3 A
Hørby
9300 Sæby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1200. Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk vestforlængelse samt våbenhus mod nord fra 1800-tallet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på karnissokkel. Begge de retkantede døre er bevaret, den i syd tilmuret, den nordre i brug. Ud over korbuen, der har spinkelt profilerede karmsten, er der ikke bevaret gamle enkeltheder. I sengotisk tid forlængedes skibet mod vest med et fag, opført af munkesten og udflyttede kvadre. Rummet åbner sig mod skibet ved en spidsbue, og der er i væggene ansatser til et hvælv, der dog næppe har været opført. Rummets vestligste part er afskilret som materialrum, og taggavlen er ligesom det meste af sydsiden fornyet med nye teglsten, vistnok 1887, da også størsteparten af skibets sydside blev omsat. Korgavlen har øverst i spidsen en lille, vistnok helt fornyet blændingsdekoration.

Klokkerne

Klokken, der bærer det fejlagtige årstal 1630, er støbt 1649 af Franciscus Voillardi på kirkegården i Hjørring.

Våbenhuset

Våbenhuset, der er uden karakteristiske enkeltheder, er vist fra anden halvdel af 1800-tallet.

Kalkmalerier

På korbuens underflade har der været fremdraget kalkmalerier fra midten af 1500-tallet og derunder vist fra 1300-tallet (bispehelgen), alt nu overkalket.

Altertavlen

Altertavlen fra 1965 er et trefløjet maleri, Korsnedtagelsen, af Svend Havsteen-Mikkelsen, overvejende i orange og gule farvetoner. Den tidligere altertavle var et maleri fra omkring 1860 af Elisabeth Jerichau Kristus velsigner brødet og vinen.

Alterstager

Nygotiske stager; et par drejede træstager er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Kalk og disk

Smuk, sengotisk sølvkalk fra omkring 1500.

Prædikestol

Prædikestolen, der er et enkelt snedkerarbejde i renæssance fra omkring 1600.

Døbefont

Lille, stærkt ophugget, romansk granitfont.

Dåbsfad

Sydtysk fad omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen.

Stolestader

Stoleværket er fra omkring 1600 og er 1965 nystafferet i kraftige farver af Mogens Jørgensen.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1988 med 12 stemmer.

Ligsten

Gravsten over Jesper Thordsen, Hørbylund, † 1526, og hustru Mette Matzdatter, † 1566, lagt 1589 af Niels Jonsen Viffert til Torstedlund.

Kisteplader

Kisteplade for jomfru Kirsten Juel Nielsdatter, † 1674.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007