D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Understed Kirke

Understed Sogn - Understed-Karup Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Understed Kirke

Adresse

Understed Kirke
Understedvej 74
Understed
9300 Sæby

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1200-tallet. Kirken, der ligger højt med dybe dalstrøg mod vest og nord, består af senromansk kor og skib med gotisk vestforlængelse og våbenhus mod syd. Den senromanske bygning er opført af munkesten, og de uændrede dele af murværket - koret og til dels skibets nordside - viser den som en meget pyntelig repræsentant for den vendsysselske teglstensgruppe. Korets nordside har velbevarede lisener og rundbuefriser, der hviler på konsoller, formet som menneske- og dyrehoveder, samt et lille rundbuevindue. Skibets nordmur er enklere, med dobbelt savskifte foroven, dog noget forstyrret, samt spor af to rundbuevinduer, der ledsages af løberstik. Korbuen er vistnok noget udvidet, og kor og skib har forskallet loft. I sengotisk tid udvidedes bygningen mod vest, og begge døre flyttedes til forlængelsen. Den tilmurede norddør i forlængelsen har været spidsbuet i fladbuet spejl, mens den stadig benyttede sidedør er fladbuet.

Klokkerne

Klokken fra sidste halvdel af 1200-tallet er vistnok anskaffet omkring 1675 andetsteds fra.

Våbenhuset

Våbenhuset er sikkert sengotisk, men ligesom hele bygningens sydside stærkt ommuret og skalmuret i nyere tid.

Altertavlen

Lille altertavle i rig akantusbarok omkring 1700, stammende fra Sæbygårds kapel, med senere maleri Kristus som smertensmand.

Alterbord og helgengrav

Fra en helgengrav i alterbordet har Vendsyssels historiske Museum nogle relikvier.

Alterstager

Barokstager med indskrift Sydlige. Holger Pachs - Fru Elisabeth Bilde Anno 1702.

Kalk og disk

Kalken er fra 1853.

Prædikestol og himmel

Enkel prædikestol fra 1700-tallet med malerier af Bebudelsen, Korsfæstelsen og Himmelfarten. Den firkantede himmel er samtidig.

Døbefont

Senromansk, gotlandsk kalkstensfont med rundbuede bægerblade.

Dåbsfad

Nederlandsk fad med Kristi dåb, anskaffet 1650 for 4½ rdl.

Stolestader

Stoleværket er fra 1700-tallet.

Siddepladser

Kirken har 180 siddepladser.

Krusifikser

Krusifiks med lavthængende figur fra 1700-tallet.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1977 med 7 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Kai Casper (-)

Kirkesangere

(1999) Mette Sørensen (-)

Organister

(1999) Birgit Bentsen (-)

Gravere

(1999) Kai Casper (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007