D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Melholt Kirke

Melholt Kirkedistrikt - Aså Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Dronninglund Kommune - Nordjyllands Amt

Melholt Kirke

Adresse

Melholt Kirke
Snørholtvej 31 B
Melholt
9340 Aså

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1911. Den lille, hvidkalkede, kullede murstenskirke, der er opført 1910-11 (indviet 29. oktober 1911) efter tegning af arkitekt L. Olesen, består af kor og skib i senromanske stilformer med lisener og rundbuefriser, inspireret af egnens romanske teglstenskirker.

Indgang til kirken

Over vestenden, der rummer en forhal og et ligkapel, er der et lille kobberklædt firesidet spir, hvori klokken er ophængt.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, Kristus og Nikodemus, kopieret efter A. Dorph af pastorinde J. Møller, Odense 1923 og efter hendes død fuldført af K. D. Mygind. Den er skænket 1923 af gårdejer Andreas Jørgensen.

Prædikestol

Prædikestolen er fra kirkens opførelsestid.

Døbefont

Ottesidet font af træ er fra kirkens opførelsestid.

Stolestader

Stoleværket er fra kirkens opførelsestid.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Skibe

Et stort tremastet skib, ”Haabet”, ser dog ud til at være af noget ældre dato, antagelig fra slutningen af 1800-tallet.

Orgel

Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra 1967 med 6 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Peter Johansen (-)

Kirkesangere

(1999) Søren Henrik Sloth (-)

Organister

(1999) Michael Sølvsteen (-)

Gravere

(1999) Peter Johansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007