D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gåser Kirke

Gåser Kirkedistrikt - Øster Hassing Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Gåser Kirke

Adresse

Gåser Kirke
Sønderskovvej 234
Gåser
9362 Gandrup

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1903. Filialkirken i Gåser er opført 1903 (indviet 29. november) efter tegning af arkitekt K. Varming og består af skib med smallere kor samt mod vest et tårn med spir; våbenhus i tårnrummet. Materialet er røde mursten.

Kirken indvendig

I det indre har kirken bjælkeloft, mens koret har hvælving.

Altertavlen

Altertavlen har et maleri, Kristus og Nikodemus, signeret Axel Hou 1904.

Kalk og disk

Kalk og disk, stemplet 1713, er skænket af kultusministeriet.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1966 med 5 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Ingeborg Smalbro (-)

Kirkesangere

(1999) Ethel Kristensen (-)

Organister

(1999) Heidi B Kristensen (-)

Kapel

Nyt ligkapel øst for kirken.

Gravere

(1999) Ingeborg Smalbro (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007