D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ulsted Kirke

Ulsted Sogn - Ulsted Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Ulsted Kirke

Adresse

Ulsted Kirke
Sønderlundsvej 2
Ulsted
9370 Hals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i tidlig middelalder, i 1973 nyt korparti, hovedistandsættelse 1993. Den blytækte kirke, der ligger på en kirkegård med mange træer og andre plantninger, består af romansk kor og skib med sengotisk kapel mod nord, tårn ved vestsiden fra 1927 og helt moderne våbenhus mod syd fra 1963. Den romanske bygning er opført af granitkvadre, koret på profileret sokkel, skibet på skråkantsokkel. De ydre murflader er næsten overalt omsat, og af oprindelige enkeltheder ses kun syddøren, den tilmurede norddør og, indvendig, den snævre korbue, der har skråkantsokkel og profilerede kragsten. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest, i vid udstrækning med genanvendte kvadre fra den gamle gavl, men desuden med munkesten. Korets mure blev forhøjet, således at dets tagryg kom i højde med skibets, og det fik krydshvælv, medens skibet beholdt sit bjælkeloft. Sengotisk er også nordkapellet, der er bygget af munkesten og har kamtakgavle. Det er forbundet med skibet ved en fladbuet arkade og inddraget i kirkerummet.

Tårnet

I 1927 rejstes der ved kirkens vestende et anseligt, hvidkalket tårn, hvis kælderetage er indrettet som ligkapel.

Klokkerne

Klokken er støbt i de Smithske Støberier, Ålborg, i 1927 af en middelalderlig kirke fra 1478.

Våbenhuset

Våbenhuset er et interessant eksperiment, idet arkitekten, Hentzel, der opførte det 1963, brød med de tilvante former. Dets flankemure er for størstedelens vedkommende udført af glas i stålrammer, og i sydenden er der indrettet et dåbsventeværelse.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, Kristus og den samaritanske kvinde, signeret Rud Petersen, 1929, i udskåren ramme. To ældre altermalerier er ophængt i kirken, det ene fra omkring 1850 i typisk nygotisk ramme er af Lucie Ingemann, Kristus i bøn på bjerget, det andet, Emaus, en kopi efter Carl Bloch i egetræsramme.

Kalk og disk

Alterkalken er skænket 1675 af Frederik Rodsteens enke, fru Kirsten Beck til Vrå og Gettrup, og oblatæsken er givet 1734 af Schack Vittinghof greve Holck og Kirsten Birgitte Bille.

Degnestol

I degnestole er indbygget en låge fra det ældre stoleværk.

Prædikestol

På prædikestolen, der er et renæssancearbejde fra omkring 1600, er der i portalfelterne evagelistmalerier fra 1921 af Knud Sinding.

Døbefont

Enkel, romansk granitfont.

Dåbsfad

Sydtysk fad fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen.

Siddepladser

Kirken har 190 siddepladser.

Pengeblok

Ved syddøren står der en pengeblok med indridset årstal 1749.

Lysekroner

I skibet hænger der en malmkrone, der er skænket 1792 af Peder Svendsen og Margrete Knudsdatter af Vadsholt.

Skibe

I skibet hænger et kirkeskib skænket 1792 af Peder Svendsen og Margrete Knudsdatter af Vadsholt, en femmastet bark af uvis alder.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen & Søn orgel fra 1986 med ? stemmer.

Kirketjenere

(1999) Carsten Teilskov Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999) Karl Maksten (-)

Organister

(1999) Else Krogh (-)

Gravminder på kirkegården

En del ældre gravsten ligger nu samlet ved kirkegårdslågerne, og på kirkegården er der endvidere sten over O. H. Svejstrup, † 1828, og sognepræst Dines Hjessing Rostrup, † 1834.

Gravere

(1999) Carsten Teilskov Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007