D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hou Kirke

Hou Sogn - Hals Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals KOmmune - Nordjyllands Amt

Hou Kirke

Adresse

Hou Kirke
Strandvejen 149
Hou
9370 Hals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1900. Den lille, skifertækte filialkirke i Hou, der ligger frit og åbent, tæt ved Vendsyssels Kattegatskyst, er opført 1899-1900 ved arkitekt V. Ahlmann. Den er bygget af røde mursten som en langhusbygning med tresidet kor, og ved nordsiden er der et sakristi med halvvalmet blændingsgavl. Murene har omløbende bånd af cementsten.

Tårnet

Over vestende er der rejst et lavt murstenstårn med højt firesidet spir over en grønmalet trælanterne.

Våbenhuset

I 1930erne er der ved vestendens nordside tilføjet et våbenhus.

Altertavlen

Altermaleriet, Opvækkelsen af Jairi datter, er et udmærket arbejde, vistnok af Brendekilde.

Skibe

Under loftet hænger der en tremastet skibsmodel, ”Enigheden”.

Siddepladser

Kirken har ? siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1976 med ? stemmer.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007