D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Albæk Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Albæk Sogn
Lyngså Kirkedistrikt

Kirkehistorie

Tidligere var Voer Sogn annekteret til Albæk Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på ældrecenter.
1922-1956 A M Hindsholm (-)
1957-1978 Johs Rubæk-Nielsen (-)
1979-1981 Jens Chr Jensen (-)
1982- Helge Morre Pedersen (1955-)

Præstegården

Donstedvej 82, Albæk, 9330 Dronninglund
Præstegården er opført 1965, senest istandsat 1979, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have inklusiv gårdsplads på 0,66 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 32 ha., heraf 5 ha. skov.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007