D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hellevad-Ørum Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Dronningund Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Hellevad Sogn
Ørum Sogn

Historie

Hellevad Sogn havde Hellum og Hallund Sogne til annekser indtil 1578, Derefter kun Hellum Sogn og fik samtidig også Ørum Sogn til anneks.

Sognepræster og kirkebogsførere

1953-1967 N T Porsborg (-)
1967-1976 Chr V Nielsen (-)
1977-1996 Jørgen B Larsen (-)
1997- Ole Skov Thomsen (1955-)

Præstegården

Bredkærsvej 22, Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Præstegården er opført i 1918, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 40 ha., heraf er 5 ha. mose.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården. Annex er beliggende 3 km fra præstegården.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Hellevad, Hellum og først Hallund, senere Ørum.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007