D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vester Hassing Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Vester Hassing Sogn

Historie

Tidligere var Øster Hassing Sogn annekteret til Vester Hassing Sogn. Øster Hassing Sogn blev udskilt fra Vester og Øster Hassing Sogne 1. marts 1983.

Sognepræster og kirkebogsførere Vester Hassing

Til embedet hører forpligtelse på plejehjem.
1906-1930 O Thygesen (-)
1931-1945 H H H Siegumfeldt (-)
1946-1971 O J Veien (-)
1971-1983 se nedenfor
1983- Verner Tranholm-Mikkelsen (1932-)

Præstegården

Halsvej 272B, Vester Hassing, 9310 Vodskov
Præstegården er opført 1990, har 6 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på ? m².

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 12 ha.

Sognepræster og kirkebogsførere Vester Hassing-Øster Hassing

Embedet blev omdannet 1981 fra residerende kapellani.
1981-1983 Jens J K Jensen (1948-)
Embedet blev 1981 omdannet pga. sognedeling.

Residerende kapellaner

1967-1973 Morten Revsbech (-)
1973-1976 Niels T Neesgaard (-)
1977-1981 Jens J K Jensen (1948-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræsteembede.

Hjælpepræster

1997- Susanne Håstrup Holst (1961-)

Kapellaner pro loco

Til embedet hørte forpligtelse i Vester og Øster Hassing Sogne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007