D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lyngså Kirkedistrikt

Albæk Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Lyngså Kirke Lyngså Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertal indregnet i tallet for Albæk Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 7 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Lille Svendsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007