D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Selde-Åsted Pastorat

Salling Provsti - Viborg Stift - Sundsøre Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Selde Sogn
Åsted Sogn

Præstegården

Furvej 31, Selde, 7870 Roslev
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007