D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Grinderslev-Grønning-Thise Pastorat

Salling Provsti - Viborg Stift - Sundsøre Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Grinderslev Sogn
Grønning Sogn
Thise Sogn

Historie

Grinderslev Sogn var hovedsogn for Grønning og fra 12. maj 1824 Thise Sogn, som fra 12. marts 1864 kuns ad interim er annex.

Præstegården

Åkjærsvej 2, Breum, 7870 Roslev
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007