D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Serup-Lemming Pastorat

Silkeborg-Ry Provsti - Århus Stift - Silkeborg Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Serup Sogn
Lemming Sogn

Historie

Serup Sogn var fra 1558 hovedsogn for Lemming Sogn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007