Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Fuglebjerg Kirke

Fuglebjerg Sogn - Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille Pastorat - Skælskør Provsti - Roskilde Stift - Fuglebjerg Kommune - Vestsjællands Amt


Fuglebjerg Kirke (KMJ)

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirken set fra nord (KMJ)

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen (omkr 1370) og senest restaureret 1969. Den ligger lige ved byens torv. Kirken er delvis hvidkalket, har romansk skib og gotisk våbenhus. Mod syd er der en tilbygning fra 1888 i røde sten. Skibet er bygget af rå og kløvet kamp, med enkelte dele i tildannede kvadre af granit og kridt.


Tårnet

Tårnet er oprindelig opført i gotisk stil, men næsten totalt ommuret i 1838. Tårnet er i nyere tid næsten helt ommuret.


Våbenhuset

Våbenhuset er opført af munkesten.


Alterpartiet (KMJ)

Altertavlen

Altertavlen er en høj renaissancetavle fra omkring 1590-1600. Omkring 1690 blev dele af den nuværende altertavle tilføjet.


Alterstager

Alterstagerne er sengotiske. De nævnes 1647.


Kalk og disk

Alterkalken er af Næstved Prøvesølv. Den er skænket af Erich Herlufsøn og den bærer hans våben og årstallet 1657. En restaurering er bekostet af P J Neergaard i 1871.


Præstestol

Til højre for orglet står en præstestol, der bærer initialerne H K I S og årstallet 1632. Initialerne står for Hr. Knud Jespersen, sognepræst 1629-1635.


Degnestol

Til venstre for orglet står den oprindelige præstestol, som er fra 1564. Efter 1632, da den nye præstestol indsattes, blev den gamle til degnestol. Degnestolen blev år 1564 skænket af Hr. Mogens Jensøn, som var præst her.


Prædikestol (KMJ)

Prædikestol

Prædikestolen er i sen-renaissance og fra omkring 1632. Den står nu ved nordsiden. Oprindelig var det en lektorieprædikestol.


Prædikestolshimmel

Den sekskantede himmel bærer Chr. IV's monogram.


Døbefont (KMJ)

Døbefont

Døbefonten er af granit i romansk stil og formet af een sten. Den er firkløverformet og af Slagelse-typen og dermed næsten samme udformning som Næsby Kirke i Suså Kommune.


Dåbsfad

Dåbsfadet er et nederlandsk arbejde fra omkring 1650.


Krusifiks (KMJ)

Krusifikser

Dette korbuekrusifiks er gotisk og fra omkring 1400-1450. Figuren er 130 cm. høj. Det hænger på skibets nordvæg.


Præstetavle (KMJ)

Præstetavler

Fuglebjerg Kirke's præstetavle hænger på skibets sydside.


Siddepladser

Kikren har 200 siddepladser.


Orgel (KMJ)

Orgel

Kirkens orgel er et Krohn orgel fra 1969 med 7 stemmer og det står i midten af tilbygningen til kirken fra 1888.


Epitafie (KMJ)

Gravminder i kirken

En indskrifttavle af træ er fra omkring 1725 og opsat af oberkammerherre Carl Adolph von Plessen.


Fællesgraven (KMJ)

Fællesgraven

Fællesgraven er et mindre areal der på de tre sider er omkranset af høj hæk.


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 12.7.2012 --