D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Stilling Pastorat

Skanderborg Provsti - Århus Stift - Skanderborg Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Stilling Sogn

Præstegården

Søvænget 1, Stilling, 8660 Skanderborg

Residerende kapellaner

Embedet oprettet 2. marts 1742 - omdannet fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Skanderborg, Skanderup og Stilling.
Embedet omdannet med virkning fra 2. marts 1742 til residerende kapellani.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007