D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Estvad-Rønbjerg Pastorat

Skive-Fjends Provsti - Viborg Stift - Estvad Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Estvad Sogn
Rønbjerg Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Wiberg 232

Præstegården

Flyndersøvej 17 A, Estvad, 7800 Skive
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007