D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup Pastorat

Skive-Fjends Provsti - Viborg Stift - Fjends Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Daugbjerg Sogn
Mønsted Sogn
Smollerup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Wiberg 190

Præstegården

Sejbækvej 2, Daugbjerg, 8800 Viborg
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007