D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sønder Kongerslev-Nørre Kongerslev-Komdrup Pastorat

Støvring Provsti - Aalborg Stift - Sejlflod Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Sønder Kongerslev Sogn
Nørre Kongerslev Sogn
Komdrup Sogn

Historie

Sønder Kongerslev Sogn har næsten altid været hovedsogn for de to andre sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på alderdomshjem, børneave og SFO.
1938-1948 F Gaarn Larsen (-)
1948-1958 N Jul Petersen (-)
1958-1982 Poul H Jørgensen (-)
1982- Aage Hedevang Nielsen (1948-)

Præstegården

Præstegårdsvej 1, 9293 Kongerslev
Præstegården er opført 1892, senest restaureret 1979, har 12 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 ha. + køkkenhave.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 30 ha, 2 ha park, 2 ha plantage, 16 ha lynghede.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007