D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sebber-Bislev-Ejdrup Pastorat

Støvring Provsti - Aalborg Stift - Nibe Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Sebber Sogn
Bislev Sogn
Ejdrup Sogn

Historie

Sebber, Bislev og Ejdrup Sogne udskilt og sammenlagt 1971.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse i turnusordning på 2 plejehjem i Nibe.
1975-1980 Mogens Dalsgaard (-)
1981-1986 Andreas Kristensen (-)
1986-1999 Torben Nielsen (-)
1999- Lotte Lyngby Nielsen (1968-)

Præstegården

Præstevangen 2, Bislev, 9240 Nibe
Præstegården er opført 1974, har 5 værelser og opvarmes med naturgas.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på ca. 1.000 m².

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 9,5 ha.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er solgt.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007