D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Farstrup-Lundby-Store Ajstrup Pastorat

Støvring Provsti - Aalborg Stift - Nibe Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Farstrup Sogn
Lundby Sogn
Store Ajstrup Sogn

Historie

Til 10. november 1819 var Ajstrup Sogn annekteret til Farstrup Sogn. Siden blev Lundby Sogn annekteret ti Farstrup Sogn i stedet. Sidst er Ajstrup Sogn igen annekteret til Farstrup Sogn. Store Ajstrup Sogn blev i 1971 udskilt fra Sebber Sogn og sammenlagt med Farstrup-Lundby Sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere Farstrup, Lundby og Store Ajstrup

Embedet omlagt 1971 fra kun at være et 2-sogns pastorat.
1971-1999 Magnus Knudsen (-)
1999- Annelise Stenholt Skjerning (1970-)

Præstegården

Præstegårdsvej 8, Farstrup, 9240 Nibe
Præstegården blev opført 1963, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 tdl.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Sognepræster og kirkebogsførere Farstrup-Lundby

1956-1964 C Staal Nielsen (-)
1964-1971 Magnus Knudsen (-)
Embedet omlagt i 1971, se ovenfor.

Sognepræster og kirkebogsførere Sebber-Store Ajstrup

1949-1962 M M Lauritsen (-)
1962-1968 L Birkedal Husum (-)
Embedet blev omdannet 1971.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007