D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Veggerby Pastorat

Støvring Provsti - Aalborg Stift - Støvring Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Veggerby Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere Veggerby

1971-1973 Knud Holt (-)
1974-1988 Erling Dalum (-)
1988-1994 C H Christiansen (-)
1994- Knud Olav Petersen (1953-)

Præstegården

Kirketerpvej 81, Kirketerp, 9541 Suldrup
Præstegården er opført 1958, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 49,7 ha.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Sognepræster og kirkebogsførerer Veggerby-Bislev

1968-1971 Knud Holt (-)
Embedet blev omlagt 1971, hvor sognene blev adskilt.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007