D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hurup Kirke

Hurup Sogn - Hurup Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Hurup Kirke

Adresse

Hurup Kirke
Kirkevej 42 C
7760 Hurup Thy

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. I sin grundstamme er Hurup Kirke en romansk granitkvaderbygning bestående af apsis, kor og skib. Allerede i middelalderen blev apsiden nedrevet, og samtidig opførtes det sengotiske vesttårn af kvadre og gule munkesten; omkring 1850 tilføjedes et våbenhus i syd og 1928 omdannedes og udvidedes kirken (arkitekt H. Lønborg-Jensen) koret blev nedrevet og erstattedes af et nyt kor med apsis, korsarme i romanske stilformer og tagrytter. Alle bygningsafsnit står hvidkalkede og tækket med bly.

Døre og vinduer

Norddøren blev ødelagt ved ombygningen og erstattet af den ved denne lejlighed ændrede syddør. Den smukke syddør (nu norddør) er af „engelsk“ type, med forsænket, halvrundt tympanonfelt over døroverliggerstenen. Ingen oprindelige vinduer er bevaret, men før ombygningen sad korets nordvindue på plads; dets monolitoverligger er nu kommet i privateje (i århus).

Billedsten

I Nationalmuseet findes rester af en romansk murrem.

Tårnet

Ved den store ombygning 1850 blev der til tårnet føjet et trappehus, hvis bue til skibet udvidedes, mens det udvendig berappedes.
Tårnrummet har oprindeligt krydshvælv med halvstensribber og har fået lov at beholde sit gamle vestvindue.

Klokkerne

Klokke 1849 af P. P. Meilstrup, Randers, skænket af kirkeejeren O. A. Hiardemaal.

Våbenhuset

Våbenhuset blev ved den store ombygning opført foran kirkens norddør.

Altertavlen

Landlig renæssance-altertavle fra omkring 1600, meget lig Visby, firsøjlet med vinger og topstykke. Malerier fra omkring 1850, krusifiks flankeret af jomfru Maria og Matthæus (frit efter Rafael og Thorvaldsen) og i topfeltet engel med alterkalk; rammeværkets ældre farver fremdraget 1928.

Alterbord og alterdug

Alterbordet 1928 med helgengrav i en stor granitrullesten fra det middelalderlige, nu forsvundne alterbord; I graven, der dækkes af en sandstensplade, ligger en relikviekapsel af by. Alterbordspanel omkring 1600, med arkader.

Alterstager

Drevne messing-alterstager med snoet skaft omkring 1625-50 (som i Nørhå).

Prædikestol

Renæssance-prædikestol fra omkring 1625 med syv (oprindelig fem) hermeskilte arkadefag, hvori evangelistmalerier af samme som altertavlebillederne.

Døbefont

Romansk granitdøbefont, variant af Thybo-typen.

Dåbsfad

Kirkens dåbsfad er et moderne fad.

Stolestader

Stolestader 1928 (renæssancepasticher); stole og loft malet 1958. Planke omkring 1575-1600 i Thisted Museum.

Siddepladser

Kirken havde 1923 150 siddepladser.
Kirken havde 1935 350 siddepladser.
Kirken havde 1943 300 siddepladser.
Kirken havde 1967 250 siddepladser + 50 løse stole.
Kirken havde 1999 260 siddepladser.

Lysekroner

Lysekrone 1850.

Krusifikser

Højgotisk korbuekrusifiks, omkring 1300, af Sjørring-type, defekt, nu i Nationalmuseet.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1997 med 21 stemmer. Et tidligere Orgel 1928(ddk) Ifølge Kirkelig Håndbog 1923 var der allerede orgel her.

Kirketjenere

(1999) Jens Dreigaard (-)

Kirkesangere

(1967) kirkesangeren er lærer.
(1999) Evan Møller (-)

Organister

(1999) Knud Damgaard Andersen (-)

Kirkegården

1928 konstateredes på kirkegården tre romanske grave af kløvede granitflækker. På kirkegården står et stort fragment af en runesten, fundet 1910 i kirkegårdsdiget; indskriften, der er af „Efter-Jelling-type“, kan oversættes og suppleres Thormod, en velbyrdig „dreng“, rejste dette minde efter NN sin fader (el. broder).
Ny kirkegård syd for den gamle, anlagt 1925.

Ligkapel

Et ligkapel er opført 1910.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er begravet landstingsmand Laust Kristensen, † 1911.

Kirkegårdsledere

(1999) Jens Dreigaard (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007