D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Boddum Kirke

Boddum Sogn - Boddum-Ydby Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Boddum Kirke

Adresse

Boddum Kirke
Doveroddevej 15
Boddum
7760 Hurup Thy

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Umiddelbart ved bredden af Limfjords-vigen Doverkil, på den bratte kystskrænt ligger Boddum Kirke, der er en blytækt romansk granitkvaderbygning, bestående af kor og skib. Kor og skib har skråkantsokkel, og murværket er i tidens løb omsat meget. I en af sokkelkvadrene på skibets nordside er der indhugget et ejendommeligt tavlemønster.

Døre og vinduer

Ingen af de oprindelige vinduer ses udvendig; kun korets østvindue er bevaret som indvendig niche. Begge gamle døre er tilmuret og indgangen er nu i vest.
Nord for våbenhuset ligger der tre romanske vindueskvadre, hvoraf de to vistnok har dannet et cirkelvindue, og på den ene af dem er der to menneskehoveder i relief. De stammer vistnok fra Bodum Bisgård.

Tårnet

Der, hvor våbenhuset er i dag har der tidligere stået et tårn.

Klokkerne

Klokken er af støbestål fra Bochum er fra 1871.

Våbenhuset

Våbenhuset der vender mod vest er fra 1880-81. Våbenhuset vest for skibet er en ganske enkel skifertækt bygning, som står hvidkalket, medens det romanske murværk er ukalket med undtagelse af striber under taget og omkring de nyere vinduer.

Kirken indvendig

Indvendig er alle væggene klædt med kvadre, og triumfmuren er velbevaret med rund korbue, der har profilerede sokler og kragsten. Både kor og skib har bjælkelofter.

Kalkmalerier

På triumfmuren har der tidligere været kalkmalede våben fra 1701 for Holger Thott (død 1695) og Helvig Rosenkrantz, Bodum Bisgaard. Disse eksisterer ikke mere.

Altertavlen

Altertavlen er et firesøjlet snedkerarbejde af Næssund-type fra omkring 1590 med tre trekantede topstykker. Nadverordene i sidefelterne er de oprindelige, medens storfeltets korsfæstelsesmaleri er signeret Jens Jensen Thrane, 1701.

Alterkrusifiks

Et smukt, romansk alterkrucifiks af Limogesemaljearbejde fra midten af 1200tallet er nu i Nationalmuseet.

Alterbord og alterdug

Alterbordet består af et renæssancepanel fra omkring 1600 med profilrammer.

Alterstager

Alterstagerne, der ligner dem i Odby, er skænket 1625 af "hr. Christen i Bodum oc hans hustru".

Kalk og disk

Kalk fra slutningen af 1600tallet.

Prædikestol

Prædikestolen, der er af Næssund-type i ungrenæssance med malet årstal 1584 med portalfelter.

Prædikestolshimmel

Himlen er samtidig og nystafferet 1925 ved H. Munk.

Døbefont

Den romanske granitfont er en variant af Thybo-typen.

Dåbsfad

Dåbsfadet er nyt.

Stolestader

Stoleværket er fra 1878.

Siddepladser

Kirken har 130 siddepladser.

Lampeskjold

Et lampetskjold er fra tiden omkring 1700.

Pengeblok

Pengeblokken er fra 1811.

Krusifikser

Der er et godt lille højgotisk korbuekrucifiks fra omkring 1375 af samme type som i Søndbjerg og Odby, på spinkelt korstræ med evangelistfelter.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1955 med 4 stemmer.

Ligsten

Der er to gamle gravsten
1) over Sognepræst og provst Christen Jensøn Morsing (sammenlign alterstagerne), † 1625, og hustru Karen Nielsdatter, død samme år;
2) Sognepræst Claus Christensen Morsing, † 1652, og hustru Kiersten Pedersdatter, † 16__, med livligt relief, (Kristus som verdensdommer) og borgerlige våben.

Kordegne

(1999) Marius Nielsen (-)

Organister

(1999) Agnete Thomsen (-)

Gravere

(1999) Rudolf Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007