D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vestervig-Agger Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Vestervig Sogn
Agger Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse i Vestervig Ældrecenter, plejehjem, Vestervig Kirkemusikskole (oprettet 1980).
1912-1933 H M Laursen (-)
1934-1966 K F Jensen (-)
1966-1994 K H Schjødt-Pedersen (-)
1994- Jørgen Kjærgaard (1957-)

Præstegården

Præstegårdsvej 8, Tygstrup, 7770 Vestervig
Præstegården er opført i 1877, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 11 ha. Brugsretten til et jordareal fungerer som legat i embedsindehold.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007