D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hurup Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Hurup Sogn

Præstens indtægter og udgifter 1861

Tiendeydende hartkorn ca. 178 tdr.

Embedets indtægter

Korntiende ca. 200 tdr. byg, deraf ca. 130 tdr. in natura; resten efter kapiteltaksten (endnu okt. 1861 - ikke konfirmeret).
Af et afbyggersted (5 skpr. 2 fdkr 1½ alb. Hartkorn). 14 rdl, 28 sk. Fæsteren har tilladelse til at skære 6 læs hedetørv.
Kvægtiende ca. 12 rdl. Småredsel 8 lpd. Ost, 2 sigtebrød, 1½ lpd smør, 48 snese æg, et mål mælk af hvert kohold.
Offentlig og acc. Ca. 200 rdl.
Rente af kapital (stor 322 rdl. 32 sk) 12 rdl 86 sk.

Embedets byrder

Skatter og bankrenter 115 rdl, hvoraf fragår 70 rdl i skattelettelse.
Comm. Afg. Ca. 25 rdl.
Erp. 16 rdl.
Hjælpe-enkekasse 1 rdl 87 sk
Bygningsgæld a) 1000 rdl., der forrentes og afdrages i 25 år (fra 1846). B) 3900 rdl., der forrentes og afdrages i 28 år (fra 1858). Alt med 6% svarende til 234 rdl. årlig.
Indl. 250 rdl.
Til præstegårdens vedligeholdelse anslået 20-30 rdl årligt.
En tidligere enkepension (for tiden ingen) udgjorde kun 20 tdr. byg.
Hertz

Præstelønnen 1923

1923 fik præsten 200 kr i kørselsgodtgørelse og andre 200 kr. i kontorholdsgodtgørelse. Disse beløb var i 1955 steget til 330 kr. for kørsel og 760 kr. til kontorhold. Derudover fik han et stedtillæg på 72 kr.
Nedergaard

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på et plejehjem.
1876-1888 M C J Anthon (-)
1888-1893 K Christensen (-)
1893-1922 V D Kjersgaard (-)
1922-1940 H T E Dahl (1872-)
1940-1960 C Nørsøller-Jensen (1899-)
1961-1975 Børge Rasmussen (1911-)
1975-1990 Niels J Riis (-)
1990- Jens Fahnøe Munksgaard (1948-)

Præstegården

Kirkevej 40, 7760 Hurup Thy
1861 Hartkorn 6 tdr 2 skp 2 fdkr 1½ alb. Areal ca. 70 tdl ager og eng foruden 2 store hedestrækninger; jorderne deels i en sammenhængende strækning fra præstegården, fra syd til nord, deels på den østre side af engen på Brandsholm Mark. En husmandslod på 4 skp hartkorn skærer ind i præstegårdens mark. Boniteringstaxten varierer mellem 17 og (heden). Omtrent 10 tdl er god eng. Udsæd ca. 40 tdr; 8-9 høstfold. Engen giver 20-30 læs hø. Forpagtningsafgift ca. 10 rdl pr. tdl. Ingen høstdage. Bygningerne består af laden, der er meget for lille og to dermed sammenhængende huse; i ostehuset, som er gammelt og trænger til ombygning, er bryggers og bagerstue. Desuden våningshus aldeles nyt opført 1858, indeholder 8 gibsede, tapetserede og malede værelser, 4½ alen høie; 2 lyse, rummelige og gibsede kjældere, kjøkken, folkestue, spise- og pigekammer. Våningshus omsluttes af haven, beliggende mod syd, nylig anlagt i engelsk stil, et par skp land i forbindelse med en net lille plantage og eng, der gjennemskjæres af Visby å, (foruden en lille kjøkkenhave mod vest). God muldjord, men i 2 spademåls dybde mådelig leer- og gruus-underlag. En deel unge frugttræer have hidtil båret lidet eller intet.Vandet yderst slet og utilstrækkeligt og har hidtil ikke været til at forbedre. Ret godt vand kand og fås i nærheden. Alt brændsel må kjøbes, men kan fås i Sognet for ca. 5 mark pr. 400 stk tørv.
1923 Præstegården opført 1858. Restaureret 1922. Gården har stråtag, 9 værelser, veranda, vandforsyning, el og lys.
1927 Der er nu 7 værelser nederst og 4 værelser oppe. Tlf. er installeret - nr. Hurup 189.
1931 I de forgangne 4 år er blevet installeret centralvarme.
1935 Stråtaget er udskiftet med tegltag. Nu kun 6 værelser forneden og 4 værelser foroven.
1939 Nu kun 5 værelser nede, stadig 4 værelser oppe. Der er installeret WC og bad.
1943 Intet nyt.
1947 tlf. er fri.
1951-59 Intet nyt.
1963 Nu er der indrettet et kontor nede og der er 4 kamre oppe. Centralvarmen er udskiftet med fjernvarme og der er installeret et ekstra WC.
1967 Intet nyt.
1999 Præstegården blev hovedrestaureret 1975, har 9 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

1923 1 3/8 tdl. 1927 5 skp land. 1931 10.000 kvadratalen, smuk, ret god. 1935 10.000 kvadratalen, smuk, ret god, bakket. 1939 10.000 kvadratalen, smuk, ret god, bakket.
1943+1947+1951+1955+1959 ha, smuk, ret god, kuperet. 1963 ha, kuperet, Menighedsråd holder græsplænen. 1967 ha, kuperet, tilskud.
1999 I forbindelse med præstegården er en hae på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 12 ha eller 23 tdl.

Sognepræster

Sognepræsten er tillige sognepræst og kirkebogsfører i Helligsø og Gettrup.
1980- Holger Laursen (1937-)
(2003) konst. Mogens Jeppesen (-)

Hjælpepræster

1956- I Olesen (1928-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i en af præstegårdens bygninger. Nyindrettet 1992.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007