D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Boddum-Ydby Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Boddum Sogn
Ydby Sogn

Historie

Boddum Sogn har i flere hundrede år været hovedsogn fra Ydby Sogn og fra 11. marts 1570 til 1784 også hovedsogn for Hurup Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plejehjem i Ydby Sogn.
1913-1938 Alfred Christensen (-)
1938-1947 R H Knudsen (-)
1947-1984 Georg J S Lund (-)
1985- Claus Henry Olsen (1953-)

Præstegården

Doveroddevej 17, 7760 Hurup Thy
Præstegården er opført 1843, har 2 stuer og 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 1 ha., halvdelen af haven er skov, der passes af menighedsrådet.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 16 ha.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i såvel Boddum som Ydby og Hurup.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007