D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Helligsø-Gettrup Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Helligsø Sogn
Gettrup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på 2 alderdomshjem og Helligsølejren, der ejes af Kirkens Korshær. sognepræsten er tillige sognepræst i Hurup.
1941-1953 K N Refshauge (-)
1953-1977 Stefan M Torp Pedersen (-)
1978-1980 konstitueret Chr Hansen (-)
1980- Holger Laursen (1937-)

Præstegården

Vestervej 40, Helligsø, 7760 Hurup Thy
Præstegården er opført 1900, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en tung lerjordshave på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 35 tdl., heraf er 3 tdl. skov.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007