D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hørdum-Skyum Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Hørdum Sogn
Skyum Sogn

Historie

Tidligere var Skyum Sogn hovedsogn for Hørdum Sogn. Skyum Kirke kaldtes tidligere også St. Laurentii Kirke og Hørdum Kirke kaldtes De fire evangelisters Kirke.
Villerslev Sogn blev udskilt fra Hassing Sogn og var i årene 1972-1977 sammenlagt med Hørdum-Skyum Sogne. Villerslev Sogn blev i 1977 sammenlagt med Visby-Heltborg-Hassing Sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere Hørdum-Skyum

Til embedet hører forpligtelse på psykiatrisk amtsplejehjem, alderdomshjem og områdecenter.
1915-1939 P A Jensen (-)
1939-1947 J B M Mosumgaard (-)
1948-1971 P W Glasius (-)
1977- Anders Tange (1933-)
(2003) Christine Julie Kjærulff Beck (-)

Præstegården

Thorsvej 13, Koldby, 7752 Snedsted
Præstegården er opført i 1962, har 7 værelser og opvarmes med naturgas.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 tdl.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007