D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Visby-Heltborg-Hassing-Villerslev Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Visby Sogn
Heltborg Sogn
Hassing Sogn
Villerslev Sogn

Historie

Visby-Heltborg og Hassing-Villerslev blev sammenlagt i 1977.

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet som 4-sogns pastorat blev oprettet i 1977.
1978-1984 Erik Nielsen (-)
1984-1990 Lars Kristian Toftdahl (-)
1990- Lone Anette Hvejsel (1961-)

Præstegården

Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted
Præstegården er opført 1923, har 9 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1,2 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 27,7 tdl., heraf er 1 tdl. skov og 0,5 tdl. mose.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Sognepræster Visby-Heltborg

1942-1977 Holger T Andersen (-)
Embedet nedlagt 1977.

Sognepræster Hassing

1969-1978 P Pade (-)
Embedet nedlagt.

Sognepræster Villerslev

Embedet oprettet 1972.
1962-1978 Anders Tange (1933-)
Embedet nedlagt.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007