D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bedsted-Grurup Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Bedsted Sogn
Grurup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på kommunens plejehjem og private plejehjem.
1957-1969 K Lindhardt Jensen (-)
1969-1980 H P Pade (-)
1981-1998 Johs Esmarch (-)
1998- Ole weinkauff Jakobsen (1957-)

Præstegården

Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted Thy
Præstegården er opført i 1882, ombygget 1970, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,75 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 4,5 ha., hvoraf 2 ha er mose.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007