D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Hvidbjerg Vesten Å Sogn
Ørum Sogn
Lodbjerg Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1946-1961 Kristen A T Hansen (-)
1961-1972 Vilhelm M Johansen (-)
1972-1984 Knud H M Sloth (-)
1984- Kaj Kjerrumgaard Mogensen (1942-)

Præstegården

Hedegårdsvej 40, 7755 Bedsted
Præstegården er opført 1922, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,75 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 85 ha., heraf 63 ha klit og skov og 4 ha eng.

Forpagterboligen

Forpagterbolig er ikke beliggende ved kirken.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007