D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Søndbjerg-Odby Pastorat

Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Thyholm Kommune - Ringkjøbing Amt

Sogne i pastoratet

Søndbjerg Sogn
Odby Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på sygehus i Holstebro og Hvidbjerg og ældrecenter i Uglev.
1921-1928 Aug Thelle (-)
1929-1940 C Nørmøller-Jensen (-)
1940-1979 A C D Berthelsen (-)
1979- Poul Hansen (1935-)
2004- Kristian Brogaard Andersen (-)

Præstegården

Aggersholmvej 2, Søndbjerg, 7790 Thyholm
Præstegården er opført 1768, har 11 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1 tdl.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 4 tdl.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007