D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hurup Sogn

Hurup Pastorat - Sydthy Provsti - Aalborg Stift - Sydthy Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Kirke Hurup Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Refs Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Sognets areal

Areal 1432 ha, men fra 1959 udvidet til 1491 ha.

Indbyggere

1861 - 507
1923 - 1648
1927 - 1734
1931 - 1799
1935 - 1799
1939 - 1818 fordelt på 514 husstande
1943 - 1949 fordelt på 521 husstande
1947 - 2168 fordelt på 613 husstande
1951 - 2168 fordelt på 613 husstande
1955 - 2437 fordelt på 666 husstande
1959 - 2452 fordelt på 765 husstande
1963 - 2424 fordelt på 795 husstande
1967 - 2527
1972 -
1975 -
1981 -
1985 -
1989 -
1994 -
1999 - 3.006
2003 - 2971

Folkekirkemedlemmer

2003 - 2738

Altergæster

1923 - 540
1943 - 1250
1947 - 1488
1951 - 1644
1955 - 1810
1959 - 1716
1963 - 2053
1967 - 2903

Kirkegang

1927 - 20%
1931 - 10-15%
1935 - 10%
1939 - 10%
1943 - 10%
1947 - 10% (mange trofaste kirkegængere).
1951 - 9% (mange trofaste kirkegængere, mange ukirkelige)
1955 - 9% (en del trofaste kirkegængere, mange ukirkelige)
1959 - 9% (en del trofaste kirkegængere, mange ukirkelige)
1963 - 10% (stor kirkegang, megen kirkelig interesse, men også ligegyldighed. Mange gode medarbejdere)
1967 - 10% (Megen kirkelig interesse, men også ligegyldighed. Mange gode medarbejdere)

Indre Missions Samfund

1927 - 150 medlemmer
1931 - 150 medlemmer
1935 - 150 medlemmer
1939 - 150 medlemmer
1943 - ? medlemmer
1947 - ? medlemmer
1951 - ? medlemmer
1955 - ? medlemmer
1959 - ? medlemmer
1963 - 300 medlemmer
1967 - 300 medlemmer

Indre Missions Samfunds formænd

(1927) P Pedersen (-)
(1931) P Pedersen (-)
(1935) P Pedersen (-)
(1939) Nikolaj Nikolajsen (-)
(1943) P Pedersen (-)
(1947) P Pedersen (-)
(1951) Poul Andersen (-)
(1955) Kr Pedersen (-)
(1959) Kr Pedersen (-)
(1963) Kr Pedersen (-)
(1967) Kr Pedersen (-)

Indremissionærer

(1939) K Sørensen (-)
(1943) K Sørensen (-)
(1947) K Sørensen (-)

Missionshus

Missionshuset er opført før 1923 og fungerede som sådan indtil 1955, hvor det ses at et stort moderne menighedshus har afløst dette hus.

Kirkeligt Samfund

1927 - 50 medlemmer
1931 - 75 medlemmer
1935 - 75 medlemmer
1939 - 75 medlemmer
1943 - ? medlemmer. Gudstjenester afholdtes ved indkaldt grundtvigsk præst.
1947 - ? medlemmer. Gudstjenester afholdtes ved indkaldt grundtvigsk præst.
1951 - ? medlemmer. Månedlig gudstjeneste afholdtes ved indkaldt grundtvigsk præst.
1955 - ? medlemmer. Månedlig gudstjeneste afholdtes ved indkaldt grundtvigsk præst.
1959 - ? medlemmer. Månedlig gudstjeneste afholdtes ved indkaldt grundtvigsk præst.
1963 - ? medlemmer. Enkel gudstjeneste om året.
1967 - ? medlemmer

Kirkeligt Samfunds formænd

(1927) enkefru Voetmann (-)
(1931) fru Mads Kristiansen (-)
(1935) Karl Nikolajsen (-)
(1939) Karl Nikolajsen (-)
(1947) Th Pedersen (-)
(1951) Th Pedersen (-)
(1955) Kr østergaard (-)
(1959) Andr Christensen (-)
(1963) Sø Pedersen (-)
(1967) Andreas Kristensen (-)

KFUM

1927 - 36 medlemmer
1947 - 60 medlemmer
1951 - 60 medlemmer
1955 - ? medlemmer
1959 - ? medlemmer
1963 - 50 medlemmer
1967 - 65 medlemmer

KFUM’s kredssekretærer

(1927) A K Jensen (-)

KFUM’s hus

1963 Egen bygning, ny og moderne indrettet.

KFUK

1927 - 34 medlemmer
1947 - 55 medlemmer
1951 - 55 medlemmer
1955 - ? medlemmer
1959 - ? medlemmer
1963 - 30 medlemmer
1967 - 30 medlemmer

KFUK-spejdere

1963 - 35 spejdere + 20 grønsmutter
1967 - 35 spejdere + 30 grønsmutter

Søndagsskole

Oprettet før 1947.
1963 - 100 børn
1967 - 100 børn

FDF

Oprettet før 1935.
1963 - 55 medlemmer
1967 - 55 medlemmer

Fritidsklub

1963 - 125 børn
1967 - 125 børn

Ungdomsforening

1927 - 45 medlemmer
Ungdomsforeningen eksisterer stadig 1959.

Samtalekredse

1963 - 4 kredse med 30 medlemmer (Ydre Mission DMS- og Kherwara, Korshærskreds, Blå Kors og Soldatervennekreds). Derudover Unge Hjem, Familie- og ungdomsgudstjenester.
1967 - 4 kredse med 130 medlemmer. 3 Unge Hjems Bibelkreds (40 medlemmer). (Ydre Mission DMS- og Kherwara, Korshærskreds, Blå Kors og Soldatervennekreds. Derudover familie- og ungdomsgudstjenester.

Alderdomshjem

1967 Der afholdes fast gudstjeneste på alderdomshjemmet.

Byer m.m. i Sognet 1861

Hurup 7 gårde, 7 huse med jord, 3 huse uden jord. Ettrup 10 gårde, 10 huse med jord, 1 hus uden jord. Refs 16 gårde, 34 huse med jord, 12 huse uden jord. Ialt 33 gårde, 51 huse med jord, 16 huse uden jord.
Hjardemålsminde Skole med ca. 70 børn.
Ca. 18 fattiglemmer.
Hurup Kirke tætved præstegården har tårn, men uden våbenhus, yderst simpel og tarvelig.
Ingen møller.
Hurup ligger 4 mil sydvestligt for Thisted. ¾ mils vej fra Neessund Færgested (overfart til Mors), 3½ mils vej fra Ottesund.
Almindelige landhåndværkere snedkere, tømrere, murere, smede, skræddere, væver- og skrædderpiger.
Pastoratet er bakket. Hjælpensbjerget med lynggroede høider strækker sig gjennem Sognet. Fra åshøi, det høieste punkt i Thy (304 fod), 3/8 mils vej fra Hurup, er i klar luft udsigt over Vesterhavet, en stor del af Thy og Thyholm, Mors og det sydvestlige Salling. Jorderne deels lerede, deels muldede og sandblændede. Præstegården ligger hen ved ¾ mils vej fra Limfjorden (Vibsy Bredning). Hurup Sogn der indtil 1784 var annekteret til Boddum-Ydby Pastorat, blev fra dette år et selvstændigt Sognekald. (747).

Centralskole

Centralskolen er opført 1940.

Kirkeblad

Kirkebladet begyndte at blive udgivet efter 1967.

Menighedsråd

1923 3 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission og 4 andre rådsmedlemmer var Grundtvigianere.
1927+1931 3 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission og 4 andre rådsmedlemmer var Grundtvigianere el. Centrum (kirkeligt).
1935 3 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission og 4 andre rådsmedlemmer var udenfor parti. Der var 480 vælgere.
1939 4 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission og 3 andre rådsmedlemmer var udenfor parti. Der var valg.
1943 4 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission og 3 andre rådsmedlemmer var udenfor parti. Der var valg.
1947 4 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission og 3 andre rådsmedlemmer var udenfor parti. Der var valg.
1951 4 rådsmedlemmer tilhørte Indre Misison, 3 andre rådsmedlemmer tilhørte ikke Indre Mission og 1 rådsmedlem var socialdemokrat. Der var valg.
1955 4 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission, 3 andre rådsmedlemmer var grundtvigianere og det sidste rådsmedlem var socialdemokrat. Der var valg.
1963 4 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission, 3 andre rådsmedlemmer var grundtvigianere og det sidste rådsmedlem var socialdemokrat. Der var valg.
1967 5 rådsmedlemmer tilhørte Indre Mission, 2 andre rådsmedlemmer var grundtvigianere og det 8. rådsmedlem var socialdemokrat. Der var valg.
1996-2000 - 9 valgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1939 sognepræsten
1943 sognepræsten
1947 sognepræsten
1951 sognepræsten
1955 sognepræsten
1963 H Høiriis (-)
1967 Hotelforpagter Risgaard (-)
1996-2000 Leo Jensen (-)
2003 Per Odde (-)

Menighedsrådsnæstformænd

1939 K Kristensen (-)
1943 Johs Udesen (-)
1947 J Holm Andersen (-)
1951 A Søe Pedersen (-)
1955 H Høiriis (-)
1963 Sognepræsten (-)
1967 Sognepræsten (-)

Kirkeværger

(2003) Mary Hyldahl (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007