D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skjoldborg Kirke

Skjoldborg-Kallerup Pastorat - Thisted Provsti - Aalborg Stift - Thisted Kommune - Viborg Amt

Skjoldborg Kirke

Adresse

Skjoldborg Kirke
Langebeksvej 27
Skjoldborg
7700 Thisted

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i romansk periode.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1993 med 10 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Vagn Kristiansen (-)

Kirkesangere

(1999) Erling Christensen (-)

Organister

(1999) Mette Egeberg (-)

Gravere

(1999) Vagn Kristiansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007